• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • До закінчення залишилось
  Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Здорова дитина - майбутнє України Переможець

Доданий
03.09.2021
Номер
113
Дошкільні та позашкільні заклади освіти (малі)

Створення спортивно-ігрової зони для проведення інтегрованої оздоровчої корекційно-розвивальної освітньої діяльності з дошкільниками з особливими освітніми потребами.

Автор проєкту
олена
олена юркевич
Бюджет
489 417 грн
Розрахунок бюджету
Район
Інгулецький
Адреса
вул. Подлєпи, 41А, Кривий Ріг

Опис

Об'єкт комунальної власності міста або благоустрою, де планується реалізація проєкту

КЗ "ДНЗ № 101 КТ" КМР

Цільова аудиторія

- діти дошкільного віку (160 дошкільників)
- педагоги закладу
- студенти - практиканти (популяризація передового педагогічного досвіду)
- батьки дошкільників

Проблема

Криворізький ЗДО № 101 Інгулецького району протягом багатьох років є осередком надання корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. На даний час у закладі 10 груп, з яких одна інклюзивна група та 7 спеціальних груп, в яких виховуються діти з порушеннями психофізичного та мовленнєвого розвитку, затримкою психічного розвитку, синдромом гіперактивності та дефіциту уваги, роздалами спектру аутизму, порушеннями емоційно-вольової, мотиваційно - пізнавальної сфер, неврологічними порушеннями, соматичною ослабленістю.
Метою діяльності педагогів закладу є забезпечення ефективної корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками, які мають порушення психофізичного розвитку, шляхом використання сучасних інноваційних технологій у сфері спеціальної освіти на всіх етапах спеціально-організованої діяльності протягом дня, спрямованої на соціалізацію дошкільників, сенсорну інтеграцію, покращення соматичного стану та фізичного здоров'я дітей, їх інтелектуального та мовленнєвого розвитку, емоційно-вольової сфери, пізнавальних та мотиваційних процесів з метою створення стійких передумов для готовності дітей до школи та їх гармонійного вікового розвитку. Саме на розв'язання цих задач спрямована реалізація проекту облаштування в закладі спортивно-ігрової розвивальної зони для проведення інтегрованих занять. Зважаючи на складнощі облаштування, педагоги закладу наразі не мають можливості їх проведення. Оснащення спортивної зони не відповідає даним вимогам. Під час прогулянок дітей педагоги не мають змоги організувати повноцінну інтегровану ігрову діяльність без сучасно -обладнаної зони спортивно-ігрової діяльності, яка б містила при цьому необхідне обладнання для корекційно-розвивальної роботи та освітньої діяльності, в якій би можна було інтегрувати ці важливі види роботи. Дошкільники спеціальних груп нашого закладу вкрай поребують якісних інтегрованих індивідуальних та групових корекційно-розвивальних занять на свіжому повітрі, а це в свою чергу потребує спеціально-обладнаної зони для зниження рівня гіперактивності дітей, мінімізації проявів неврологічних порушень, зменшення рівня тривожності, покращення сенсомоторної сфери, мовленнєвого розвитку та підвищення рівня сформованості психічних процесів, рухливої активності вихованців та нормалізації психофізичного та соматичного стану дошкільників з порушеннями у розвитку.
У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо покращення матеріального забезпечення та оснащення групових приміщень, створено сенсорну та сольову кімнати, реалізуються пректи з реконструкції ігрових майданчиків. Втілення даного проекту продовжить покращувати умови для повноцінної корекційно-розвивальної та оздоровчої діяльності з дошкільниками закладу, забезпечуючи необхідне розвиваюче та ігрове середовище, роблячи перебування дітей у закладі більш цікавим та корисним.

Мета проєкту

Спорудження сучасної спортивно-ігрової зони, спрямованої на реалізацію корекційно-розвивальних освітніх завдань у розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом проведення інтегрованих занять на свіжому повітрі.

Завдання проєкту

- провести моніторинг ринку, відповідні розрахунки, закупівлі обладнання;
- визначити перелік основних завдань і робіт у співвідношенні з наявними ресурсами, обсягами фінансування;
- скласти бюджет проекту, що містить базові розрахунки необхідних коштів, ресурсів, фіксувати їх джерела;
- створити необхідні умови для реалізації заходів проекту;
- підвести підсумок реалізації проекту та обговорити з громадою його подальший розвиток;
- створити умови для надання якісних послуг з всебічного розвитку дітей в сфері дошкільної освіти;
- перетворити територію на таку, яка б вирізнялася оригінальністю, сучасністю, практичністю.
- придбання цікавого та корисного обладнання для спортивно-ігрової діяльності дошкільників;

План заходів з реалізації проєкту

1. Демонтаж існуючого обладнання
2. Підготовка території для спорудження спортивно-ігрової зони.
3. Встановлення обладнання.
4. Благоустрій території спортивно-ігрової зони.
5. Презентація реалізованого проекту. Проведення інформаційної кампанії у соціальних мережах, засобах масової інформації та на батьківських зборах.

Очікувані результати

- наявність необхідного ігрового спортивного корекційно-розвивального обладнання для якісної освітньої діяльності з дітьми;
- створення якісного розвиваючого середовища на свіжому повітрі для цікавого, безпечного, ефективного та корисного перебування дошкільників;
- створення умов для покращення психофізичного розвитку вихованців закладу.

Вказати категорію конкурсанта (1 або 2)

2

Співавтор

Мігуцька Наталія Михайлівна