• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • До закінчення залишилось
  Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

DREAM FEST «Платформа 9 ¾ - подорож у чарівний світ» Реалізований

Доданий
04.09.2020
Номер
114
Молодіжні проєкти

Зі змінами в ціннісних соціокультурних орієнтаціях в Україні та світі популярними стають креативні тематичні молодіжні та сімейні фестивалі, які є важливим засобом прояву творчого підходу та ініціативності молоді.
У Кривому Розі майже не організовуються подібні фестивалі. DREAM FEST має стати щорічним брендовим міським заходом присвяченим сучасним “кіно - героям” (у 2021 році - Гаррі Поттеру).

Автор проєкту
Анна
Анна Савенко
Бюджет
199 706 грн
Розрахунок бюджету
Район
Саксаганський
Адреса
Бикова вулиця, 2, Саксаганський район, Кривий Ріг

Опис

Співавтор

Гладкова Ірина Олександрівна, Трифонова Дарина Олександрівна, Павлиш Валерія Олегівна

Проблема

Сучасний етап розвитку нашого міста і України в цілому характеризується трансформацією соціальнокультурних умов існування, що обумовлює необхідність всебічного гармонійного розвитку людини, здатної до індивідуального зростання, активного включення в соціальне життя країни. Важливу роль у вирішенні поставленої проблеми відіграє сім’я як провідний інститут соціалізації, осередок отримання людиною перших вражень про навколишній світ, знань про себе, першого соціального досвіду, першої допомоги і підтримки. Тому важливим є створення і підтримка в сім’ї сприятливого психологічного клімату, атмосфери взаємодовіри, зміцнення стосунків, розвитку спільних інтересів, системи цінностей у процесі взаємодії і довірливого спілкування членів сім’ї. Провідне місце в реалізації означеного займає організація спільного сімейного дозвілля.
З огляду на вищезазначене, важливими напрямами розвитку дозвіллєвої сфери є робота з молоддю та з молодими подружжями. Спільне дозвілля всіх членів сім’ї сприяє позитивній соціалізації та особистісному саморозвитку членів сім’ї.
Саме молодь відіграє інноваційну роль в організації життя будь-якого суспільства. Найважливіша соціальна функція молодого покоління полягає в оновленні його засад, форм життєдіяльності людей, а також у наданні динаміки соціально-культурним процесам. Соціальна творчість, таким чином, є невід’ємною характеристикою призначення молоді в житті суспільної системи.
Нині в сфері дозвілля формується принципово інше соціокультурне середовище, що обумовлює формування нових ціннісних орієнтацій сучасної молоді у сфері дозвілля. Сучасні молоді сім’ї тяжіють саме до масових форм дозвілля, віддаючи перевагу інноваціям, моді, стихійності та прагнуть збалансувати індивідуальні та сімейні інтереси.
Дуже часто тим самим спільним інтересом молодих батьків та їх дітей є популярні кіно- і мультиплікаційні фільми, герої яких трансформуються з літературних сторінок у візуальне мистецтво. Вони є дуже значущим чинником соціалізації молоді, задаючи певні моделі соціально-типового поведінки і вносячи уявлення про моральні цінності.
Саме зі змінами в ціннісних соціокультурних орієнтаціях пов’язана поява і подальша популяризація в Україні та світі усілякого роду креативних тематичних сімейних фестивалів, які є важливим засобом прояву творчого підходу та ініціативності молоді.
Однак, на жаль, на сьогоднішній день у Кривому Розі майже не організовуються та не проводяться подібні фестивалі. Щорічно в місті проводиться понад 30 фестивалів, але більшість з них “вузькопрофільні” та охоплюють незначну кількість мешканців. Крім цього, спостерігається низький рівень поінформованості про вказані заходи мешканців міста. Зазвичай відповідною інформацією володіють лише учасники та їх близькі. Пересічний криворіжець може назвати не більше 5 масштабних заходів, що відбуваються в місті протягом року, а відвідує зазвичай 1-2.

Таким чином, основною проблемою на розв'язання якої направлений проєкт є недостатня кількість у місті креативних, загальнодоступних, масових форм молодіжного та сімейного дозвілля, яке є одним із головних формуючих чинників у сфері морального, соціального, інтелектуального розвитку особистості, що в свою чергу спричиняє байдикування молоді у вільний час і призводить до небажаних соціальних наслідків та девіантної поведінки.

Мета проєкту

Головною метою проєкту - формування у Кривому Розі здорової суспільної традиції міцних та щасливих сімей, поділяючих інтереси один одного шляхом впровадження нових креативних, загальнодоступних, масових форм дозвілля для молоді та молодих сімей.

Завдання проєкту:
1. Започаткувати та організувати перший в Кривому Розі тематичний фестиваль DREAM FEST присвячений у 2021 році надпопулярному літературному та кіно- герою Гаррі Поттеру, який зможе об'єднати молодь різних соціальних верств та поглядів.
2. Створити середовище для творчості в міському просторі, у тому числі з елементами інклюзії.
3. Реалізувати мрію багатьох шанувальників героїв світового бестселеру, примірявши атрибутику Гаррі та занурившись у чарівний світ.
4. Поновити навички живого спілкування, після довгої ізоляції серед молоді.
5. Зміцнити родинні зв'язки навколо спільних інтересів, ідей, цінностей, створити атмосферу справжнього сімейного єднання.

Очікувані результати

У результаті проведення запланованих в рамках проєкту заходів буде:
1. Підвищено рівень залучення та інтересу молоді до подієвого простору Кривого Рогу.
2. Запроваджено нові креативні практики молодіжного та сімейного дозвілля у місті.
3. Розширено комунікативний простір для молоді поза інтернет спілкуванням, що сприяє поліпшенню процесу їх соціалізації.
4. Поглиблено системи цінностей членів молодих сімей учасників фестивалю та відчуття взаємодії і їх довіри один до одного.
5. Відкрито нові можливості для культурно-соціальних процесів в контексті творчих зв'язків між різними віковими групами.
6. Очікуємо, що у 2021 році DREAM FEST «Платформа 9 ¾ - подорож у чарівний світ» відвідає близько 7000 людей (молодь та молоді сім’ї, мешканці інших міст та інші).

Також планується придбати книги про пригоди Гаррі Поттера шрифтом Брайля за рахунок коштів - партнерів, які після міського заходу будуть передані у дитячі бібліотеки міста.

У перспективі у DREAM FEST має стати щорічним брендовим міським заходом присвяченим сучасним “героям” (літературним, кінематографічним, мультиплікаційним чи музичним), якими захоплюється молодь. Кожного року тематика DREAM FEST буде змінюватися в залежності від тенденцій уподобань молоді.

План заходів з реалізації проєкту

В рамках реалізації проєкту планується проведення наступних заходів:
• Організація квестів “Світ Гаррі Поттера”;
• Битва чарівними паличками (Лазертаг);
• Мандри потягом (до Гогвардсу);
• Урок зілляваріння (хімічне шоу);
• Читальні під відкритим небом;
• Конкурс костюмів героїв Поттеріани;
• Розважальна програма на сцені за участю головних героїв Поттеріани та Сортувального капелюха;
• Фудкорти з їжею та напоями, що були представлені у серії книг про Гаррі Поттера;
• Майстер класи тощо.