• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • До закінчення залишилось
  Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Школа соціального підприємництва "Просто дій" Реалізований

Доданий
21.08.2019
Номер
95
Муніципальні проєкти малі

Проект спрямований на започаткування Школи соціального підприємництва, яка надасть можливість зацікавленим мешканцям територіальної громади міста оволодіти необхідними знаннями та навичками зі створення соціально-орієнтованого бізнесу, можливостями фінансування і розвитку соціального підприємства. Провадження проекту передбачає також проведення І Криворізького форуму соціального підприємництва

Автор проєкту
Бюджет
302 560 грн
Розрахунок бюджету
Район
м. Кривий Ріг
Адреса
Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Сторожук Інна

Проблема

Наслідком глобалізації, воєнних конфліктів, змін кліматичних умов є зростання соціальних проблем у суспільстві. В умовах формування розвиненого соціально відповідального суспільства, заснованого на принципах стійкого розвитку, загострюються проблема дуальності цілей (комерційних і некомерційних) підприємницької діяльності, на вирішення яких спрямовані нові гібридні організаційно-правові форми – соціальні підприємства. Соціальне підприємництво допомагає перекрити слабкі сторони держави та бізнесу, а саме низьку ефективність держави у вирішенні соціальних проблем, відсутність інновацій та низький рівень корпоративної соціальної відповідальності традиційних корпорацій.
Соціальні підприємства є, перш за все, представниками малого та середнього бізнесу, який грає ключову роль у створенні робочих місць і розвитку економіки, що має бути пріоритетом для України та Кривого Рогу зокрема. Незважаючи на те, що за останні роки в Україні відбулося стрімке зростання соціального підприємництва, обумовлене економічною і соціальною ситуацією в країні, такий вид підприємництва в Кривому Розі залишається недостатньо розвиненим.
В європейських країнах цей сектор давно і добре розвинений. В той час коли в Україні налічується менше десятка офіційних соціальних підприємств, наприклад у Німеччині налічується близько 100000 соціальних підприємств, на яких зайнято більше 2,5 мільйона працівників. У Великобританії компаній соціальної спрямованості налічується більше 70 тисяч і в них зайнятий мільйон співробітників.
Діяльність існуючих соціальних підприємств в розвинених країнах спрямована на вирішення найгостріших соціальних проблем, таких як: працевлаштування людей з обмеженими можливостями; підтримка дітей з аутизмом; соціальна інтеграція сліпих і слабозорих людей; працевлаштування людей похилого віку; соціальна інтеграція колишніх в'язнів; розвиток дітей з труднощами навчання; соціальна інтеграція біженців.
Офіційно в Україні соціальних підприємців менше десятка. Їх діяльність в основному пов'язана з соціальною адаптацією ветеранів АТО, людей з синдромом Дауна та жінок, які опинилися у важких життєвих обставинах.
У Кривому Розі розвиток соціального підприємництва включено в Стратегічний план розвитку міста на період до 2025 року. Однак за фактом соціальне підприємництво у місті реалізується через окремі соціальні проекти, такі як: "Найкраще – дітям", "Зігріємо турботою ветерана" тощо. Соціальне підприємництво розглядається бізнесом як звичайна філантропія і підтримка з боку держави. З цього випливає, що в суспільстві, у керівників місцевих громад та населення відсутнє розуміння того, що означає соціальне підприємництво, з чого почати, як це працює, де брати гроші, які існують податкові пільги.
Причин такого становища чимало. Але на нашу думку, однією з них є відсутність достатнього рівня поінформованості та знань як реалізувати підприємницький потенціал у сучасних умовах. Адже очевидно, що запорукою успішного використання підприємницьких здібностей є насамперед самі підприємці, їх кваліфікація і рівень освіти, здатність брати на себе відповідальність та ініціативу, вміння орієнтуватися у висококонкурентному середовищі, а також їх почуття соціальної відповідальності.
Підприємці епохи 90-х в переважній більшості не володіли інструментарієм як генерувати додану вартість, залучаючи не лише людські та фінансові ресурси, а й сучасні технології менеджменту. Сьогодні бізнес а ля "купи-продай" вже не працює. Глобальна економіка поглинула маржу підприємців які працювали на таких ринках.
Проблема, на розв’язання якої спрямовано проект, пов’язана з нерозумінням природи соціального підприємництва з боку основних груп суспільства.

Мета проекту

Протягом 2020 року навчити 30 мешканців територіальної громади Кривого Рогу етапам формування соціальної бізнес-ідеї, необхідним знанням та навичкам зі створення соціально-орієнтованого бізнесу, можливостям фінансування і розвитку соціального підприємства шляхом проведення тренінгів, майстер-класів, воркшопів. Провадження проекту дозволить напрацювати бізнес-проекти (стартапи), які матимуть можливість отримати фінансову підтримку з боку інвесторів/донорів під час пітчингу проекту на підсумковому І Криворізькому форумі соціального підприємництва. Формування в Кривому Розі бізнесу "з людським обличчям".

Очікувані результати

Короткотривалі результати:
­ проведено навчання слухачів Школи соціального підприємництва під час якого не менше ніж у 30 мешканців Кривого Рогу сформовані підприємницькі компетентності;
­ розроблено щонайменше 5 бізнес-проектів соціального підприємництва;
­ проведено успішний захист бізнес-проектів випускників Школи соціального підприємництва з видачею сертифікатів.
­ проведено І-й Криворізький форум соціального підприємництва під час якого випускники школи захистили проекти (пітчинг) перед потенційними інвесторами/донорами.
Перспективні результати:
­ створення нових робочих місць через провадження діяльності в сфері соціального підприємництва;
­ забезпечення розвитку нових напрямів реформування державних соціальних послуг;
­ формування та розвиток нових видів соціальних послуг, що залишаються поза увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки;
­ зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних проблем;
­ часткове вирішення проблем соціально вразливих верств населення, як то ресоціалізація, адаптація, працевлаштування тощо.
Сталість результатів проекту:
­ зміна мислення (свідомості) потенційних або діючих підприємців щодо сутності та можливостей соціального підприємництва для вирішення соціальних та інших проблем місцевої громади;
­ формування бізнес середовища в Кривому Розі, який функціонує на принципах бізнесу "з людським обличчям".

План заходів з реалізації проекту

Основні етапи плану реалізації проекту:
1. Здійснити відбір учасників Школи соціального підприємництва.
2. Провести 12 денне навчання – тренінги, майстер-класи, воркшопи тривалістю 8 годин у день для учасників проекту згідно графіку.
3. Захист бізнес-проектів з видачею сертифікатів про закінчення Школи соціального підприємництва.
4. Провести І Криворізький форум соціального підприємництва під час якого випускники школи здійснять публічний захист проектів (пітчинг) перед потенційними інвесторами/донорами.

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.