• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Школа правової просвіти «Твої права в твоїй природі» Брав участь

Доданий
13.08.2019
Номер
54
Молодіжні проєкти

Проект спрямований на вирішення проблеми низького рівня розуміння прав людини та основоположних свобод, знання механізмів їх захисту у молоді міста (14-18 років). Реалізація проекту буде відбуватисть шляхом проведення системної правопросвітньої роботи інтерактивними методиками та систематизацію знань в процесі проведення Форуму "Навчання у сфері прав людини" та Правового турніру для молоді.

Автор проєкту
Бюджет
144 263 грн
Розрахунок бюджету
Район
Металургійний
Адреса
Металургійний район, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

-

Проблема

Права людини, механізми їх захисту – це вже звичні для нас поняття. Ними постійно оперують політики, засоби масової інформації, науковці та громадяни України. Передумовою формування суспільства, яке ґрунтується на взаєморозумінні та повазі до інших - розуміння прав людини. Однак, досвід проведення у 2018-2019 році правопросвітніх тренінгів у закладах загальної середньої освіти серед учнів старших класів, показав, що молодь не тільки погано орієнтується у теорії прав людини, але й не розуміє їх. Поряд із тим, дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ, навів статистику за 2018 рік, що 67% українських школярів стикались із проблемою булінгу (цькування). Це також вказує на проблему нерозуміння прав людини в освітньому середовищі та висуває нові вимоги до формальної освіти.
Зважаючи на це, проект спрямований на розв’язання таких проблем:
- - низька поінформованість учасників освітнього процесу у питанні розуміння прав людини;
- нерозуміння шкільною молоддю сутності прав людини;
- низький рівень володіння техніками розпізнавання та вирішення ситуацій булінгу (цькування) в освітньому середовищі вчителями закладів загальної середньої освіти та батьками школярів;
- відсутність можливостей вивчення прав людини інтерактивними методиками.
Цільовими групами, на які спрямовано проект є:
1. Учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти (включаючи молодь з обмеженими можливостями) Металургійного району. Участь у проекті дозволить опрацювати теорію про права людини в інтерактивній формі (формат тренінгу) та сформує розуміння прав людини в освітньому середовищі.
2. Вчителі та методисти закладів загальної середньої освіти Металургійного району. Участь у проекті допоможе з’ясувати сутність прав людини в освітньому середовищі, удосконалить вміння правильно реагувати на прояви булінгу (цькування) в освітньому середовищі та в процесі виховної роботи із молоддю Металургійного району.
3. Батьки школярів Металургійного району. Участь у проекті удосконалить вміння розпізнавати та правильно реагувати на прояви булінгу (цькування).
4. Всі, хто прагнуть розуміти права людини, отримають доступ до матеріалів проекту, які будуть оприлюднені на офіційних сторінках проекту у соціальних мережах.

Мета проекту

Підвищення правової свідомості та розуміння прав людини шкільною молоддю Металургійного району та удосконалення вмінь вчителів закладів загальної середньої освіти та батьків школярів вчасно і правильно реагувати на прояви булінгу (цькування) в освітньому середовищі.
Мета проекту відповідає стратегічним та оперативним цілям Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, а саме:
3.7.2.8 підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Короткотривалі результати:
- підвищений рівень правових знань та правової свідомості щонайменше у 3200 представників шкільної молоді Металургійного району;
- удосконалені вміння розпізнавати, розуміти причини та протидіяти булінгу (цькуванню) у щонайменше 150 вчителів закладів загальної середньої освіти та батьків школярів Металургійного району;
- розроблений методичний та дидактичний матеріал для роботи із молоддю в процесі навчання у сфері прав людини та проведення виховної роботи;
- розроблені подальші напрями правової просвіти населення, зокрема в освітньому середовищі.
Перспективні наслідки реалізації проекту:
- напрацювання зв’язків із правозахисними організаціями та освітніми центрами України у сфері прав людини задля подальшого удосконалення навчання у сфері права людини міста;
- зниження проявів булінгу (цькування) у закладах загальної середньої освіти міста;
- підвищення рівня довіри до виховного процесу у закладах загальної середньої освіти міста;
- формування молодіжних спільнот серед школярів, діяльність яких спрямована на підтримку сприятливого клімату в колективі закладів загальної середньої освіти.
Сталість результатів проекту.
Після закінчення фінансування, напрацювання проекту стануть основою для проведення щорічних Правових турнірів для молоді міста з актуальних правових питань у період проведення тижня права в Україні.
Методичні та дидактичні матеріали тренінгів будуть постійно оновлюватись і можуть бути використані під час проведення виховних годин у закладах загальної середньої освіти та правопросвітньої роботи студентів Юридичних клінік міста.

План заходів з реалізації проекту

Реалізація проекту передбачає:
1. Проведення анкетування молоді з питань знання та розуміння прав людини та систематизацію результатів у вигляді аналітичних показників. (Термін реалізації: січень 2020 р.)
2. Розробку правопросвітніх тренінгів для шкільної молоді, вчителів закладів загальної середньої освіти та батьків школярів Металургійного району. (Термін реалізації: 01.01.2020-01.02.2020)
3. Проведення 128 правопросвітніх тренінгів для шкільної молоді Металургійного району (загальна кількість учасників тренінгів 3200 осіб). (Термін реалізації: 01.02.2020-30.11.2020)
4. Проведення 3 ворк-шопів з проблематики розпізнавання та вирішення ситуацій булінгу (цькування) в освітньому середовищі для вчителів закладів загальної середньої освіти та батьків школярів Металургійного району (загальна кількість учасників тренінгів 150 осіб). (Термін реалізації: квітень 2020р., червень 2020р., жовтень 2020р.)
5. Організацію Форуму «Навчання у сфері прав людини» із залученням представників органів місцевого самоврядування, правозахисних організацій, та молоді міста (кількість учасників Форуму 50 осіб). (Термін реалізації: грудень 2020р.)
6. Організацію та проведення у рамках Форуму «Навчання у сфері прав людини» Правового турніру серед шкільної молоді Металургійного району. (Термін реалізації: грудень 2020р.)
7. Організацію екскурсії до Конституційного суду України (м. Київ) для команди-переможця Правового турніру. (Термін реалізації: грудень 2020р.)
8. Публікацію на офіційних сторінках проекту у соціальних мережах дидактичних матеріалів тренінгів та етапів реалізації проекту. (Постійно)

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.