• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Освітня інтерактивна ініціатива «MoneyFest» (підвищення фінансової грамотності молоді Кривого Рогу) На реалізації

Доданий
12.08.2019
Номер
51
Молодіжні проєкти

Сьогодні бути фінансово грамотним не лише важливо, але й безпечно. Адже правильне розпорядження грошима – це вірний шлях до фінансового благополуччя як окремої людини, так і держави в цілому.

Автор проєкту
Бюджет
154 330 грн
Розрахунок бюджету
Район
Металургійний
Адреса
Кривий Ріг

Опис

Проблема

За результатами дослідження рівня фінансової грамотностів 30 країнах Організації економічного співробітництва і розвитку(ОЕСР), до яких відноситься й Україна,наша країнаразом з Польщею посіла останнє місце в рейтингу.Дане дослідження проводилося наприкінці 2018 року Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Національним банком України.
Рівень фінансової грамотності оцінювався за трьома критеріями: рівнем фінансових знань, фінансовою поведінкою, ставленням громадян до фінансових питань. Країнами-лідерами за рівнем фінансової грамотності стали Франція, Норвегія і Канада – країни з розвиненою ринковою економікою. Як би банально це не звучало, але чим вищий рівень обізнаності населення у фінансових питаннях, тим вищий рівень розвитку економіки і добробуту суспільства в цілому. Належний рівень фінансової грамотності відкриває перед людиною безліч можливостей, які можна використовувати з вигодою для себе.
Рівень фінансової грамотності є найнижчим серед молоді. Тому варто було запроваджувати ініціативи щодо підвищення знань про фінанси серед цієї вікової категорії. 70% опитаних молодих людей хотіли б, щоб їх дітей навчали, як розпоряджатися своїми фінансами.
Наш проект орієнтований на молодь віком 14-19 років.
Головною проблемою, на розв’язання якої спрямовано наш проект, є низький рівень фінансової грамотності молоді та необхідність забезпечити її підвищення задля майбутнього добробуту громади міста.
В Кривому Розі, як і в Україні, навчання фінансовій грамотності не є системним. Фінансовим вихованням займаються лише батьки та деякі освітні центри на комерційній основі. Тому вступаючи у доросле життя молоді люди недостатньо обізнані в управлінні власними фінансами. Значна частина молоді виїжджає в пошуках кращого життя за кордон або в інші міста України. Однак це не гарантує досягнення фінансового благополуччя, оскільки як правило, зі зростанням доходів зростають і витрати.
Наш проект допоможе молодим людям змінити ставлення до грошей, свідомо планувати майбутнє та ставати фінансово незалежними в рідному місті.

Мета проекту

Мета – реалізація довгострокової програми розвитку фінансової грамотності молоді Кривого Рогу, формування їхньої свідомої фінансової поведінки шляхом організації та проведення освітніх інтерактивних заходів, а також фестивалю «МоneyFest».
Завдання проекту, спрямовані на досягнення поставленої мети:
- відібрати 20 учасників, які стануть тренерами з фінансової грамотності, та навчити їх проводити інтерактивні заходи для різних груп молоді міста;
- залучити до участі в освітній інтерактивній ініціативі «MoneyFest» молодь міста у віці 14-19 років;
- організувати освітні інтерактивні заходи з фінансової грамотності для підвищення її рівня серед молоді міста, розвинути фінансове мислення та сприяти формуванню фінансової поведінки молоді у довгостроковому періоді;
- розробити та розповсюдити навчальні матеріали та навчальні відеоролики-тренінги з фінансової грамотності, які орієнтовані на молодь різних вікових груп;
- організувати та провести фестиваль «MoneyFest»;
- в перспективі підтримувати розвиток фінансової грамотності молоді міста через створений інтернет-ресурс та його модерацію.
Проект відповідає цілям Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року та п. 3.7 Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет», реалізація яких планується в 2020 році:
3.7.2.8 Підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Короткотривалі результати
1. У Кривому Розі серед молоді буде популяризовано фінансову грамотність та свідому фінансову поведінку.
2. Буде підготовлено 20 тренерів з фінансової грамотності, які під контролем наставників отримають досвід роботи з молоддю щодо розвитку фінансового мислення та формування знань, необхідних для фінансової безпеки і незалежності.
3. Фінансовою грамотністю буде охоплено більше 2000 осіб у віці від 14 до 19 років, які стануть учасниками освітніх інтерактивних заходів в межах «MoneyFest».
4. Буде створено інтернет-ресурс, навчальні та інформаційно-просвітницькі матеріали з фінансової грамотності, які будуть поширені серед молоді міста.
5. Буде проведено фестиваль «MoneyFest», який об’єднає молодь, що бажає фінансово розвиватися, надасть можливість їй отримати нові фінансові знання.
Перспективні наслідки реалізації проекту
1. Підвищення рівня фінансової грамотності молоді міста створить умови для досягнення їхньої фінансової незалежності та її збереження у зрілому віці.
2. Усвідомлене ставлення молоді до формування сімейного бюджету, сплати податків, електронних платежів та ін. дозволить уникати несплачених боргів, фінансових негараздів та шахрайських схем, що призведе до покращення економічного стану у домогосподарствах та у громаді в цілому.
3. Молоді люди, які були учасниками освітніх інтерактивних заходів і фестивалю «MoneyFest», передадуть свої знання з фінансової грамотності членам своїх сімей, родичам, друзям, сформують корисні фінансові навички у своїх сім’ях як основу для фінансової безпеки і благополуччя у подальшому житті.
4. Утвориться осередок однодумців, об’єднаних спільною ідеєю поширення фінансової грамотності серед всіх верств населення, навчання фінансовій безпеці тощо.
Сталість результатів проекту (можливість його функціонування після закінчення фінансування в рамках конкурсу)
1.Після закінчення проекту освітню інтерактивну ініціативу «MoneyFest» планується продовжити: будуть розроблені та проведені тренінги для молоді 20-25 років та молодих сімей; окремі навчальні курси та інтерактивні заходи плануємо провести для дітей; будуть організовані майстер-класи з фінансової безпеки для пенсіонерів.
2. Всі матеріали, відеоролики-тренінги та інша корисна інформація з фінансової грамотності буде розміщена на створеному інтернет-ресурсі для навчання та вільного користування населення міста і всієї України.
3. Для можливості функціонування проекту після його закінчення планується утворити добровільне молодіжне об’єднання (тренери з фінансової грамотності та молоді люди, що висловили бажання стати учасниками об’єднання після проведення «MoneyFest»); визначити стратегію та план роботи об’єднання; створити спільноту однодумців у соціальних мережах для обміну досвідом.

План заходів з реалізації проекту

1. Промоція освітньої інтерактивної ініціативи «MoneyFest».
2. Формування та навчання колективу тренерів, які проводитимуть освітні заходи із фінансової грамотності в межах освітньої інтерактивної ініціативи «MoneyFest» (інтерактивні лекції, майстер-класи, ділові фінансові ігри).
3. Підготовка та організація освітніх заходів з фінансової грамотності.
4. Проведення освітніх заходів з фінансової грамотності.
5. Організація фестивалю «MoneyFest».
6. Проведення фестивалю «MoneyFest» як підведення підсумків з навчання фінансової грамотності.

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.

Фотографії