• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • До закінчення залишилось
  Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Фестиваль "Свято сім'ї 2020" Відхилений остаточно

Доданий
28.08.2019
Номер
108
Муніципальні проєкти великі

Сучасна українська сім’я зіткнулася із проблемою нестабільності життєвих планів в умовах економічної нестабільності.
«Свято Сім’ї 2020» у м. Кривому Розі спрямований на підтримку інституту сім’ї серед жителів міста, привернення уваги широкого кола громадськості до обговорення шляхів вирішення проблем сучасної сім’ї в Україні.

Автор проекту
Сергій
«Громадська організація "Волонтерська платформа"»
Сергій Бурлака
Бюджет
618 078 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-Міський
Адреса
Н-11, Центрально-Міський район, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Реалізація проекту спрямована на розв’язання наступних проблем:
- орієнтація на малодітну сім’ю. Демографічна криза, яка спостерігається в країні, свідчить про те, що інститут сім’ї не справляється з головною своєю функцією – репродуктивною щодо біологічного відтворення українського населення. Згідно соціологічного дослідження компанією Research&Branding Group 81% респондентів не планують найближчим часом народження дитини, 6% – ще не визначилися і тільки кожен десятий респондент (10%) заявив про плани народження дитини;
- погіршення дитячо-батьківських взаємин. Відсутність спеціальної підготовки у сфері педагогіки з урахуванням вікових особливостей, швидкий ритм соціальних та технологічних змін зумовлюють низку кризових точок у виховному процесі між дітьми та батьками. Зокрема це відсутність консенсусу щодо встановлюваних правил виховання. Також негнучкість сімейних норм та неузгодженність рольової поведінки. При наявності додаткових кризових чинників присутні маніпуляції дітьми та неоднаковість у підходах до виховання;
- загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім’ї на матріархальний або патріархальний розвиток. Наявність таких суперечностей корелюється з претензіями на домінування та боротьбу за владу в родині, намаганнями маніпулювати партнером, іншими членами сім’ї, ігноруванням потреб та почуттів членів сім’ї та виразною конфліктною взаємодією. До кризових факторів слід також додати наявність шкідливих звичок та насильство у сім’ї. У 25% розлучень визначним фактором зазначено вживання алкоголю або наркотичних речовин;
- ускладнена сімейна адаптація молодих сімей. Непідготовленість до шлюбу та ціннісна криза призводять до його розірвання після перших років спільного життя. Також слід зазначити про наявність неадекватних дошлюбних очікувань, та завищених очікувань від партнера; порушення адаптації сім’ї до стрімких процесів у соціумі;
- послаблення захисних функцій інститутом сім’ї. Інститут сім’ї потребує колективного осмислення та суспільного культивування як нематеріальної цінності на противагу суто економічним сенсам за створення родин. При наявності чітких ціннісних орієнтирів економічні труднощі радше згуртовутюь родину ніж стають на заваді її створення або збереження.
-Цільовими групами проекту є сімейні пари репродуктивного віку, родини (члени родин) з ознаками кризового стану, малодітні родини, молоді родини, неповні родини; діти віком 5-9 років, 10 -14 років, підлітки, студентська молодь, робітнича молодь.
- Цільові групи визначались за віковими та соціальними ознаками: наявність дисфункціональних відносин, відсутність одного з партнерів у сім’ї, тривалість знаходження у шлюбних відносинах, кількість дітей , характер відносин між батьками та дітьми тощо.

Мета проекту

Популяризація та підтримка інституту сім’ї, як базової культурної цінності громади м. Кривого Рогу.
Завдання: Охопити розважально-пропагуючими заходами Фестивалю 3000 осіб, що є представниками цільових груп;
Охопити консультаційними та просвітницькими заходами Фестивалю 500 осіб з числа представників цільових груп;
- сформувати складу Комітету Фестиваля;
- затвердити порядок взаємодії волонтерів проекту;
- затвердити Операційний план Фестивалю;
- розробити алгоритм аналізу та моніторингу діяльності проекту;
- розробити Програму роботи великої сцени Фестивалю, денного та вечірнього концерту;
- провести відбір головного гостя Фестивалю;
- забезпечити роботу волонтерів-консультантів Фестивалю;
- провести узгодження, пов’язані з місцем проведення та забезпеченням необхідних умов для проведення Фестивалю, електричного живлення тощо;
- провести узгодження щодо здійснення прив’язного польоту повітряної кулі під час проведення Фестивалю;
- розпланувати роботу локацій з урахуванням територіального розміщення за місцем проведення Фестивалю;
- розробити та надрукувати банери для оздоблення сцени;
- розробити візуальну частину рекламної кампанії;
- провести рекламну кампанію;
- провести закупівлю витратних матеріалів для локацій;
- забезпечити умови для монтажу великої сцени;
- забезпечити технічну підтримку роботи локацій Фестивалю;
- забезпечити роботу консультаційних локацій та лекторіумів Фестивалю.

Очікувані результати

У результаті реалізації проекту 3000 осіб приймуть участь у розважальних заходах Фестивалю, 500 відвідають цільові локації, робота яких направлена на підтримку інституту сім’ї у контексті визначених вище проблем, на розв’язання яких спрямований проект. Будуть створені можливості для дозвілля дітей зазначених вікових та соціальних категорій, буде створено впливовий інформаційний привід для подальшого обговорення питань сім’ї у місті Кривому Розі.

План заходів з реалізації проекту

Центральною подією проекту, що дозволить досягнути мети проекту та вирішити проблеми на розв’язання націлений проект є проведення масового святкування – Фестивалю «Свято Сім’ї 2020». Такий формат дозволяє привернути увагу представників цільових груп до змістовної частини заходу. Перелік різноманітних локацій Фестивалю, підібраних з урахуванням потреб та вподобань обраних цільових груп, дозволить реалізувати поставлені завдання проекту. Додатковим фактором для досягнення поставлених завдань слугуватиме робота волонтерів-консультантів, що ознайомлюватимуть відвідувачів з можливостями Фестивалю, а також і з системою заохочень до відвідування цільових локацій. Рекламна кампанія перед проведенням Фестивалю також буде побудована з акцентом на висвітлення цільових локацій. Головна сцена Фестивалю буде відповідати за розважальний та інші напрямки.
- заходи проекту:
формування складу Комітету Фестиваля- дозволить провести подальше оперативне планування та координацію діяльності волонтерської команди проекту;
затвердження порядку взаємодії волонтерів проекту – дозволить розподілити обов’язки кожного з волонтерів проекту
затвердження Операційного плану Фестивалю – дозволить визначити часові проміжки виконання волонтерських обов’язків та визначити критерії досягнення результату у діяльності окремих волонтерів та команди;
алгоритм аналізу та моніторингу діяльності проекту – дозволить відслідковувати та оцінити ефективність проекту;
Програма роботи великої сцени Фестивалю, денного та вечірнього концерту - дозволить організувати якісну роботу головної сцени
відбір головного гостя Фестивалю – забезпечить відвідуваність Фестивалю;
робота волонтерів-консультантів Фестивалю – забезпечить ознайомлення відвідувачів з роботою локацій та послуг Фестивалю, здійснюватимуть опитування з метою оцінки ефективності проекту, забезпечать діяльність системи заохочення відвідування цільових локацій;
узгодження, пов’язані з місцем проведення та забезпеченням необхідних умов для проведення Фестивалю, електричного живлення тощо – забезпечать функціонування Фестивалю;
узгодження щодо здійснення прив’язного польоту повітряної кулі під час проведення Фестивалю – додаткова увага та підвищенні відвідуваності Фестивалю;
план роботи локацій з урахуванням територіального розміщення за місцем проведення Фестивалю – дозволить ефективно скористатись можливостями Фестивалю для відвідувачів;
розробка та друк банерів для оздоблення сцени – необхідно для створення позитивного візуального враження, а також має містити ознаки приналежності до джерел фінансування проекту;
розробка візуальної частини рекламної кампанії – буде проведена з урахуванням особливостей цільових аудиторій та завдань проекту;
рекламна кампанія - необхідна для залучення різних верств населення м. Кривого Рогу;
провести закупівлю витратних матеріалів для локацій – забезпечить роботу розважальних та цільових локацій.

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.