• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

МУЛЬТИСЕНСОРНЕ НАВЧАННЯ – ОПТИМАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА БАЗІ ЗЗСО Реалізований

Доданий
28.08.2018
Номер
97
Освіта

Де б не проживала дитина, вона має право бути рівноправним членом громадянського інформаційного суспільства та мати доступ до кожної з основних послуг, у тому числі і освітньої. Реалізація проекту «Мультисенсорне навчання – оптимальний шлях до вивчення іноземної мови на базі ЗЗСО» сприятиме формуванню сучасного компетентного учня, випускника у багатомовному Європейському середовищі

Автор проєкту
Бюджет
126 991 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Фукса Едуарда (Тухачевського), 7, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Коваленко Валерій Сергійович

Проблема

Даний проект сприятиме освоєнню навичок аудіювання на уроках, оскільки при складанні зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови у 2018 році було введено завдання з аудіювання, тобто сприймання інформації на слух (з використанням акустичних засобів та сучасних інформаційних технологій). Даний проект стане в нагоді учням з особливими потребами (у 2018 -2019 навчальному році до 1-х класів зараховано 25 учнів з особливими потребами), оскільки допоможе їм вивчати іноземну мову з урахуванням їх можливостей і фізичних потреб з метою подальшої адаптації у суспільстві, надасть можливість таким дітям реалізуватися в дорослому житті. Надзвичайно корисно застосовувати знання про канали сприйняття інформації під час освітнього процесу, використовуючи ті форми і методи роботи з групою, які за обмежений час приносять найбільш якісний результат.

Мета проекту

Основна мета проекту – створити якнайкращі умови для роботи учнів щодо вдосконалення навичок володіння іноземними мовами. Проект відповідає одному з пріоритетних напрямків конкурсу, визначеними у пункті 3.6. Положення, а саме: 3.6.2.8 підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Завдання закладу загальної середньої освіти, на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, полягає в тому, щоб допомогти учневі вчитися, використовуючи мультисенсорні внутрішні та зовнішні можливості. Реалізація зазначеного проекту сприятиме переходу від рамок звичайної класно-урочної форми навчання, розширюючи навчальне освітнє середовище за рахунок можливостей, які сьогодні надає мережа Інтернет.

План заходів з реалізації проекту

Реалізація проекту планується за рахунок співфінансування коштом фонду Конкурсу «Громадський бюджет», авторів проекту. На першому (підготовчому етапі) передбачається: створення робочої групи з питань реалізації проекту (головний розпорядник коштів, автор проекту, представники адміністрації закладу загальної середньої освіти); укладання договорів на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів; визначення у відповідності до вимог чинного законодавства організацій щодо виконання проекту. На другому етапі (етап реалізації проекту) необхідно здійснити: розробку відповідної документації з питань реалізації проекту; виконання ремонту приміщення працівниками закладу загальної середньої освіти (власними силами); закупівлю і монтаж сучасних меблів; підведення мережі Інтернет і облаштування зони WI-FI; закупівля і монтаж сучасного інтерактивного медіа обладнання. На третьому (заключному) етапі передбачається: проведення широкої інформаційної компанії під час безпосередньої реалізації проекту шляхом інформування громадськості з використанням web – можливостей на сайті Проекту «Громадський бюджет», офіційному сайті закладу загальної середньої освіти, серед представників батьківської громадськості.

Фотографії