• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «МЕДІАОСВІТНІЙ ЦЕНТР» (на базі КЗШ № 52 КМР ДО) Реалізований

Доданий
03.10.2017
Номер
9
Освіта

Створення конференц-залу «Медіаосвітній центр» є актуальною проблемою, у діяльності школи, в умовах переходу до ІТ - суспільства та реалізації сучасних принципів навчання і виховання підростаючого покоління.
Ключове завдання шкільного конференц-залу «Медіаосвітній центр» полягає у створення інтерактивного віртуального освітнього поля, яке буде вирішувати основні завдання НВП.

Автор проєкту
Бюджет
283 261 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Фукса Едуарда (Тухачевського), 7, Кривий Ріг

Опис

Проблема

В умовах переходу до інформаційного суспільства неможливо забезпечити високу якість освіти, її доступність та ефективність, підготувати молодь до життя і діяльності в інформаційному середовищі без урахування стрімкого інформаційно-технологічного розвитку всіх галузей. Ми живемо у світі без інформаційних кордонів і обмежень. Учнівська молодь має доступ до медіапродукції всієї планети. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребує підготовки особистості до вмілого, а головне небезпечного користування ними. Науково-технічні процеси і рівень розвитку сучасного суспільства вимагають створення нових підходів в організації освітньо-виховного процесу для учнівської молоді, які будуть базуватися передовсім на індивідуальній траєкторії розвитку особистості учнів, їх творчості та ініціативності. Тому, створення конференц-залу «Медіаосвітній центр» є актуальною проблемою для ефективної діяльності загальноосвітнього експериментального навчального закладу. Окрім того, враховуючи особливості проекту будівлі, в якому не передбачено наявність актової зали, означена проблема залишається достатньо гострою. Інноваційною складовою проекту є створення інформаційно-освітнього середовище для всіх учасників навчально-виховного процесу, представників батьківської громадськості з метою формування ключових компетентностей особистості у представників різних вікових груп, формування медіакультури, навичок критичного мислення, медіагігієни, медіаімунітету.

Мета проекту

Основна мета проекту – формування у підростаючого покоління ключових медіакомпетентностей особистості учня; вироблення навичок критично аналізувати медійну інформацію; формування медіаімунітету, медіагігієни; виховання підростаючого покоління на засадах патріотизму та любові до Батьківщини; презентація досвіду роботи експериментального навчального закладу обласного рівня. Задоволення соціальних, культурно-освітніх, інформаційних, медійних інтересів учнівської молоді та батьківської громадськості здійснюється через навчання їх комп’ютерній грамотності з використанням сучасних інноваційних технологій.

Очікувані результати

Конструктивні зміни, які передбачаються в ході реалізації проекту щодо створення конференц-залу «Медіаосвітній центр»: 1) стане одним із способів організації позакласної та позашкільної діяльності, що, у свою чергу, сприятиме здобуттю додаткової освіти учнівської молоді; 2) надасть нові можливості щодо самореалізації учнівської молоді, дозволить виявити, підтримати і забезпечити належний рівень супроводу обдарованих дітей; 3) стане ефективним чинником підвищення ІКТ-, медіаосвітньої-компетентності учасників навчально-виховного процесу (учителів та учнів), а також батьківської громадськості в контексті розширення світоглядного сприйняття в умовах інноваційного освітнього простору. За наслідками реалізації проекту очікуються наступні результати: 1) впровадження елементів сімейної медіакультури в контексті здійснення родинного виховання підростаючого покоління; 2) залучення учнів до позакласної та позаурочної діяльності; 3) підвищення педагогічної майстерності учителів закладу у використанні ІКТ-, веб-, медіа освітніх технологій з метою ефективної організації навчально-виховного процесу; 4) вироблення в учасників навчально-виховного процесу медіаімунітету, формування навичок критичного мислення з метою адекватної оцінки подій інформаційного простору; 5) розвиток основних компетентностей учнів: комунікативної, дослідницької, інформаційної, і т.п.; 6) використання приміщення для проведення Інтернет – конференцій з іншими освітніми установами; 7) покращення морального та душевного стану дітей, які навчаються у школі; 8) вивчення нового та надання можливості батьківській громадськості або особам, що їх заміняють мати святковий настрій, обізнаність в сферах різних галузей; 9) зацікавлення дітей на заняттях, виховних та просвітницьких заходах; 10) проведення просвітницько-профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу - заходів щодо профілактики правопорушень, зустрічей із медичними працівниками, з волонтерами; заходів з профорієнтаційної роботи та ін.

План заходів з реалізації проекту

Першим етапом реалізації проекту стане підготовка відповідної документації. За її наслідками буде здійснено виконання капітального ремонту холу у відповідності до запланованої схеми (створення сцени, встановлення метало пластикових віконних перекриттів, оздоблювальні ремонті роботи, приведення у належний стан підлоги, стін, монтування освітлення) із залученням представників організацій – підрядників. На другому етапі буде здійснено придбання відповідного обладнання (плазмовий телевізор, акустична система, мікрофони, підсилювач, колонки) та відповідні додаткові пристосування (стільці, кріплення, оформлення сцени). Реалізація проекту планується за рахунок спів фінансування коштом фонду Конкурсу «Громадський бюджет», конкурсанта та партерів проекту.

Фотографії

Експертна оцінка