• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Наукова електронна медіабібліотека Криворізького Покровського ліцею Реалізований

Доданий
12.10.2017
Номер
76
Освіта

Проектом передбачено створеня сучасного бібліотечно-інформаційного центру, оновлення матеріально-технічної бази та бібліотечного фонду. Створення медіатеки, а саме фонду навчальних і методичних посібників, що складаються з відеофільмів, звукозаписів, комп’ютерних презентацій. В результаті реалізації проекту буде створено якісно-нові умови для навчання, позаурочної діяльності, організації дозвілля.

Автор проєкту
Іван
«Громадська організація "Інститут управління знаннями"»
Іван Качалов
Бюджет
397 100 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Кропивницького, 63, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Бібліотека ліцею нині є складовою частиною світової інформаційної інфраструктури. Вона безпосередньо бере участь у формуванні інформаційного простору закладу, є виробником власних інформаційних продуктів, надає вільний доступ до світових інформаційних ресурсів соціальної пам’яті людства, відповідно до інформаційних потреб часу. У своїй діяльності будь-які бібліотеки використовують системи обробки інформації, інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу задовольняти інформаційні потреби користувачів бібліотек на основі мережевих комунікацій. Але традиційні технології збирання, обробки, пошуку, передавання та зберігання інформації не завжди відповідають новим вимогам. У результаті не виконуються поставлені завдання, важливий соціальний ресурс надається неякісно, використовується неефективно, поряд з поняттями «бази даних», «банки даних» з’явився термін «звалище даних». Тому необхідно організовувати зручний пошук інформації для користувачів бібліотеки ліцею, для її оперативного використання та вільного доступу. Бібліотека повинна активно взаємодіяти з іншими документно-інформаційними структурами щодо здійснення єдиного електронного опису видань і статей у бібліотечному форматі, аналітичної діяльності, створення інформаційних продуктів, електронних видань та розміщення в Інтернеті баз даних своєї продукції.

Мета проекту

Метою проекту є створення сучасного інтерактивного публічного простору бібліотеки нового покоління, підвищення інтересу учнів до бібліотеки засобами інноваційних інформаційних технологій.

Очікувані результати

Короткотривалими результатами є: • широке залучення учнівської молоді до освітніх заходів, що будуть проводитися бібіліотекою; • надання різного роду бібліотечних та інформаційних послуг; • залучення команди осіб із числа членів ГО «Інститут управління знаннями», педагогічних працівників Криворізького Покровського ліцею до активної та плідної співпраці під час реалізації заявленого проекту; • широка інформаційна компанія, щодо сутності проекту та ходу його реалізації у соціальних мережах та ЗМІ з метою популяризації важливості проекту місцевого розвитку «Громадський бюджет» для громади міста Кривого Рогу; • підвищення суспільної уваги до діяльності ГО «Інститут управління знаннями», Криворізького Покровського ліцею. Перспективні наслідки реалізації проекту: • створення постійно діючої електронної бази для роботи користувачів ліцею, району і міста; • встановлення та розширення співпраці між іншими закладами освіти та бібліотеками; • створено якісно-нових умов для навчання, позаурочної діяльності, написання науково-дослідницьких робіт, організації дозвілля підростаючого покоління.

План заходів з реалізації проекту

1. Ремонт і трансформація приміщення бібліотеки; 2. Втілення дизайн-концепції і концепції зонування простору, оновлення фондів, матеріально-технічного оснащення; 3. Оновлення матеріально-технічної бази; 4. Оновлення Програмного плану діяльності і заходів, підготовка до відкриття бібліотеки, напрацювання PR-каналів. Навчання співробітників навичкам організації заходів (івент-менеджмент), методам PR і візуальному оформленню бібліотечного простору, друкованих і медіаносіїв (дизайн); 5. Супутня PR кампанія і проаедення заходів відкриття та презентації роботи оновленої бібліотеки з залученням представників ЗМІ та організаторів конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет».

Фотографії