• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Бібліотека Without limit (без меж)» Реалізований

Доданий
12.10.2017
Номер
64
Культура

Проект «Бібліотека Without limit (без меж)» на базі бібліотеки-філіалу № 2 - це забезпечення можливостей виходу в інформаційний простір для задоволення на сучасному рівні потреб мешканців та використання прогресивних інформаційних технологій на базі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів.

Автор проєкту
Бюджет
91 197 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Ватутіна, 29, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Проект створення «Бібліотеки Without limit (без меж)» на базі бібліотеки-філіалу № 2 комунального закладу культури «Міська бібліотека для дорослих» Криворізької міської ради є необхідним в умовах глобальної інформаційної революції. Потік інформації дуже стрімкий тому друковані видання не в змозі задовольнити у повному обсязі запити читачів, а впровадження інформаційних технологій надасть можливість: створити спеціальні комп'ютеризовані робочі місця для користувачів; впровадити індивідуальні системи віртуального бібліотечного обслуговування; використовувати комп'ютерні технології для якісного обслуговування мешканців Покровського району та міста; використовувати під час проведення інформаційних та культурно-масових заходів мультимедійне обладнання, що надасть можливість поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, чим покращить сприйняття й осмислення питань, які розглядаються. Стрімкий зріст та розповсюдження інформації за допомогою новітніх технологій надасть розширення часових меж в отриманні інформації, оскількі технології Інтернет дозволяють отримати необхідний запит у будь-який час, як в межах України, так і між країнами. Користувачі "Бібліотеки Without Limit (без меж)" на базі бібліотеки-філіалу № 2 матимуть змогу: пройти курси комп'ютерної грамотності, з метою здобуття або покращення навичок роботи з необхідними програмами; навчитися орієнтуватися в Інтернет просторі та активно використовувати інтернет-ресурси для роботи, навчання, спілкування; отримувати різного напрямку консультації, зокрема, з питань соціального захисту населення, правових та інших питань; знаходити оголошення про вакансії, навчитися грамотно складати резюме, подавати свою кандидатуру і проходити співбесіду; вивчати іноземну мову або перекласти тексти за допомогою он-лайнових словників і перекладачів, спілкуватись з носіями мови у дискусійних клубах; ознайомитися з інформацією органів влади, прокоментувати владні ініціативи, і таким чином взяти участь у прийнятті важливих рішень; користуватися багаточисельними тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх сфер практичної і наукової діяльності; брати участь в онлайн-конференціях, вебінарах, читаннях, в онлайн-спілкуваннях, веб-оглядах різної тематики. Окрім цього, для користувачів з обмеженими можливостями на веб-сайтах буде створено рубрику "Турбота", яка міститиме корисні сайти: законодавство України з питань захисту людей з обмеженими можливостями; корисні посилання на сайти Центру міської зайнятості, управління праці та соціального захисту населення тощо. За допомогою мультимедіа читачі матимуть можливість поєднувати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, що покращить сприйняття й осмислення питань, які розглядаються.

Мета проекту

Створити у бібліотеці-філіалі № 2 місце з надання оперативної інформації через інформаційні ресурси, а також підвищити рівень інформаційної культури і комп’ютерної грамотності мешканців Покровського району та міста. Модернізувати бібліотеку шляхом впровадження сучасних технологій для підвищення якості бібліотечного обслуговування користувачів. Завдання: поліпшити матеріально-технічну базу бібліотеки; створити достатню кількість комп’ютерних автоматизованих робочих місць для читачів; залучити мешканців до бібліотеки; організувати змістовне інформаційне дозвілля; створити комфортні умови для задоволення інформаційних потреб читачів. Для реалізації зазначеного проекту потрібно придбати: - комп’ютери (системний блок, монітор, мишка, клавіатура) – 5 шт.; - ноутбук – 1 шт.; - комп’ютерні аксесуари (навушники)– 6 шт.; - програмне забезпечення (операційну систему Windows 7) – 6 шт.; - програмне забезпечення (Microsoft Officе – 2007) – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - мультимедійний проектор – 1 шт.; - проекційний екран на тринозі – 1 шт.; - подовжувачі – 6 шт. А також підключити комп’ютери до мережі Інтернет. Використання новітніх технологій істотно змінить ставлення молоді і старшого покоління до бібліотеки як соціального інституту, спонукатиме їх частіше відвідувати та брати участь у заходах бібліотеки, які мають як естетичну так і виховну роль.

Очікувані результати

В результаті реалізації проекту очікується: 1. Модернізація бібліотеки в сучасний інформаційний центр. 2. Підвищення рівня комп’ютерної грамотності мешканців Покровського району та міста. 3. Створення умов для якісно нового інформаційного обслуговування користувачів шляхом надання вільного доступу не лише до друкованих, а й електронних документів. 4. Покращення якості проведення соціокультурних заходів з використанням мультимедійного обладнання. 5. Підвищення іміджу бібліотеки серед громади. 6. Покращення матеріально-технічної бази. У разі впровадження проекту громада отримає: 1. Оперативний доступ до інформаційних ресурсів. 2. Можливість підвищувати рівень інформаційної культури і комп’ютерної грамотності. 3. Комфортне середовище для підвищення інтелектуального рівня та змістовного проведення дозвілля. Активний розвиток інформаційних технологій відкриває реальні можливості для ефективних шляхів реалізації бібліотечних систем інформаційного обслуговування користувачів в режимі on-line. Інформаційні технології надають можливість географічно віддаленим організаціям створювати спільні проекти, координувати та об'єднувати свої ресурси. Реалізація проекту «Бібліотека Without limit (без меж)» - це використання сучасних технологій для об'єднання в бібліотечному інформаційному просторі. Мережа Інтернет та мультимедіа повинна стати складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки-філіалу № 2, яка компенсує нестачу інформації, що надходить по іншим каналам. Комп’ютерні технології – необхідні умови формування сучасного іміджу бібліотеки. Даний проект на сьогодні є актуальним та необхідним громаді. Цільова група, на яку спрямовані результати виконання проекту – мешканці Покровського району та міста Кривого Рогу.

План заходів з реалізації проекту

1. Вивчити інформаційні потреби мешканців Покровського району. 2. Взяти участь у конкурсі проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" з метою залучення коштів міського бюджету для реалізації проекту. 3. Скласти кошторис проекту. 4. Придбати: - комп’ютери (системний блок, монітор, мишка, клавіатура) – 5 шт.; - ноутбук – 1 шт.; - комп’ютерні аксесуари (навушники)– 6 шт.; - програмне забезпечення (операційну систему Windows 7) – 6 шт.; - програмне забезпечення (Microsoft Officе – 2007) – 1 шт.; - МФУ – 1 шт.; - мультимедійний проектор – 1 шт.; - проекційний екран на тринозі – 1 шт.; - подовжувачі – 6 шт. 5. Підключити комп’ютери до мережі Інтернет. 6. Організувати навчання користувачів з питань знаходження інформації в різних Інтернет-джерелах. 7. Сформувати інформаційну культуру читачів, яка включала б не тільки традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру, але й вміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп'ютерних засобів. 8. Проект є необмеженим у часі. «Бібліотека Without limit (без меж)» не тільки навчатиме комп’ютерної грамотності мешканців міста, а й стане платформою для проведення семінарів, конференцій, тематичних вечорів, майстер-класів і відгуком на вимоги сучасності.

Фотографії