• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Молодь і політична культура: просвіта, навчання, дослідження Відхилений остаточно

Доданий
13.10.2017
Номер
142
Робота з молоддю

Зростання ролі політичної культури - загальна закономірність розвитку сучасної цивілізації. Без піднесення рівня політичної грамотності громадян (зокрема молоді) ні вивисти економіку із кризи, ні закласти основи правової держави і громадянського суспілства неможливо. Виборчий процес - складова частина політичної культури, унікальний інструмент, за допомогою якого формуються системи влади.

Автор проєкту
Олена
Олена Фисак
Бюджет
74 569 грн
Розрахунок бюджету
Район
Саксаганський
Адреса
вул. Володимира Великого (Мелешкіна), 14А, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Сьогодні в суспільстві існує соціальний запит на компетентну участь громадян (особливо молоді) у виборчих процесах, якісне адміністрування виборчих процедур. Від цього залежить легітимність обраної влади і рівень довіри до неї. Ми пропонуємо реалізувати цей запит шляхом освітньої, просвітницької і організаторської діяльності у сфері навчання потенційних учасників виборчого процесу. Досвід переконує, що більшість учасників виборчого процесу, на жаль, не мають необхідних професійних знань і у своїй діяльності часто керуються власним досвідом та інтуіцією, що призводить до серйозних помилок. Тому існує неабияка необхідність підготовки учасників виборчого процесу з сучасним виборчим законодавством та механізмами роботи, в тому числі, у виборчих комісіях.

Мета проекту

Використовуючи інноваційні методи освіти, головною метою проекту є: - надання теоретичних знань та практичних навичок для ефективного виконання депутатських повноважень, здійснення підготовки учасників виборчого процесу всіх рівнів; - розробка і реалізація спеціальних програм для молодих виборців; - розвиток і зміцнення зв'язків між організаціями подібного профілю, включаючи міжнародні; - розвиток матеріально-технічної бази для організації навчання. Завданнями проекту є: - управління процесом підготовки, підвищення кваліфікації криворізьких учасників виборчого процесу; - розробка програм навчання (стандарту) членів виборчих комісій, вдосконалення системи їх підготовки ; - здійснення аналізу якості підготовки членів виборчих комісій; - навчально-методичний супровід виборчих штабів; - створення інформаційної бази потенційних учасників виборчого процесу; - своєчасне реагування і інформування громадськості про зміни у виборчому законодавстві; - проведення семінарів/брифінгів/конференцій/круглих столів/майстер- класів з представниками ЗМІ, висвітлюючих виборчий процес; - організація і проведення семінарів з виборчих технологій і інших актуальних питань виборчого процесу з молоддю, зацікавленою цією темою.

Очікувані результати

Короткотривалим результатом втілення проекту стане можливість підвищити правову культуру молоді міста, всіх учасників виборчого процесу: осіб, які входять до складу виборчих комісій, кандидатів, їх довірених осіб, та офіційних спостерігачів, пересічних виборців, звернувши особливу увагу на виборців, які голосують вперше. Будуть розвинуті навички, необхідні в повсякденній діяльності співробітників виборчих органів, визначені шляхи удосконалення професійної підготовки учасників виборчого процесу. Перспективними наслідками реалізації проекту є: підвищення кваліфікації для спеціалістів, які працюють в органах управління виборами, метою якого є підвищення ефективності та продуктивності роботи працівників виборчих органів, їх професіоналізму, досягнення розуміння стандартів і принципів якісного управління виборчим процесом, створення робочих груп і мереж за рахунок залучення до процесу навчання різних учасників виборчих процесів. Підвищиться рівень знань громадян з питань законодавства про вибори, з'являться організаторські навички у молоді, необхідні для кваліфікованого проведення виборчих кампаній.

План заходів з реалізації проекту

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ: 1. На підготовчому етапі, який буде відбуватись у разі перемоги у Конкурсі, планується: -створити робочу групу проекту, яка буде включати в себе представників головного розпорядника коштів, громадськості та балансоутримувача; -скласти план реалізації проекту; -укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів після проведення закупівлі згідно з ЗУ “Про публічні закупівлі” за допомогою електронних систем; -сучасного навчального комплексу та здійснення закупівлі; -визначити організацію-виконавця встановлення та здійснення закупівлі сучасного навчального обладнання. 2. На етапі реалізації проекту планується: -підготувати навчальні приміщення до установки обладнання та проведення навчання; -здійснити закупівлю необхідного навчального обладнання;