• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • До закінчення залишилось
  Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Центр інтелектуального та правового зростання «Перспектива»» Брав участь

Доданий
13.10.2017
Номер
120
Робота з молоддю

“Становлення в Україні демократичної правової державності потребує суттєвого підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури, неухильного дотримання ними вимог законодавства, кваліфікованого його застосування. Правова освіта населення - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень”

Автор проєкту
Олександра
Олександра Пятакова
Бюджет
455 275 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Ракітіна (Ногіна), 22, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Малиняк Ольга Сергіївна, Кірюха Катерина Ігорівна

Проблема

Центр інтелектуального та правового зростання «Перспектива» дозволяє вихованцям відчути себе свідомими громадянами правової держави. Крім того, підвищення правової культури сприяє успішній соціалізації молоді, розвиває здатність критично мислити і швидко знаходити вирішення будь-якої життєвої проблеми в правовому полі цивілізованими методами. Також слід зазначити, що виконання креативних завдань, застосування інтерактивних дебатних технологій не лише передбачає набуття учнями певних знань та практичних вмінь, але й стимулює дітей до використання власної уяви, здібностей до аналізу, синтезу та класифікації інформації в процесі створення індивідуальних та групових проектів. Серед основних проблем реалізації проекту є матеріально-технічне забезпечення. Центр «Перспектива» працює з 2014 року на базі Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 71. Але в навчальному кабінеті, де проводяться засідання Центру, з 8.30 до 16.30 проводяться уроки, факультативні та гурткові заняття. Тому в рамках проекту визначено необхідне приміщення та необхідне технічне обладнання, здатне забезпечити потреби Центру. Центр інтелектуального та правового зростання “Перспектива” було створено на базі Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 71 у 2014 році. Метою цієї фундації є всебічний розвиток особистості учнів та педагогів школи, батьківського колективу та зацікавлених мешканців мікрорайону у напрямках морально-етичного, громадсько-патріотичного та особливо – превентивно-правового виховання.

Мета проекту

Центру є: підвищення рівня інтелектуальної та правової освіченості молоді в умовах формування громадянського суспільства та розбудови правової держави Основними функціями Центру є:  освітня, в рамках якої відбувається оволодіння відповідними знаннями, вміннями та навичками, а також набувається досвід діяльності та творчості;  виховна, яка забезпечує становлення морально-етичного, національно-патріотичного та правового рівнів свідомості громадянина України;  розвивальна, що спрямована на розвиток пам'яті, уваги, уяви, абстрактного та логічного мислення, високої культури та моральності громадянського суспільства. Реалізація вищезазначених функцій забезпечується при виконанні наступних завдань Центру:  оволодіти масивом знань, вмінь та навичок з теорії етики та моралі, права, історії, етнодержавознавства, етнології, етнографії, фольклористики та літератури;  набути досвіду практичного та пізнавальної діяльності, який дозволить адекватно діяти у різних життєвих ситуаціях;  сформувати стійку потребу в самоосвіті та самовихованні упродовж усього життя; сприяти системній профорієнтаційній роботі з молодими людьми, яка дозволить їм в майбутньому обрати найбільш відповідну і бажану професію;  забезпечити психологічну підтримку та допомогу тим, хто її потребує; сформувати потребу організовувати власне життя та змінювати світ відповідно до законів добра, краси та гармонії.

Очікувані результати

Короткотривалі результати проекту:  підвищення інтересу до інтелектуальної та пошукової діяльності серед молоді Покровського району, а також залучення до діяльності Центру «Перспектива» представників інших районів міста;  проведення системної превентивно-правової роботи із молодими людьми, поширення правової грамотності серед дорослого населення;  залучення активної молоді до проектної діяльності, створення власних інформаційних та бізнес-ресурсів;  участь членів Центру в роботі дискусійних клубів міста та країни, вироблення в них навичок грамотно та ефективно обстоювати власну точку зору в ході колективного обговорення. Перспективні наслідки реалізації проекту:  популяризація проекту на міському рівні, що сприятиме формуванню іміджу міста як центру інтелектуального та правового розвитку на Дніпропетровщині;  залучення вихованців освітніх установ до участі у Центрі інтелектуального та правового зростання «Перспектива» на основі їх особистісної зацікавленості та вмотивованості. Реалізація проекту дозволить використовувати приміщення Центру «Перспектива» не лише для проведення занять для вихованців Центру інтелектуального та правового зростання у позашкільній час, а й активно використовувати в навчальній діяльності закладу. Зокрема, проведення уроків правознавства з комп’ютерною підтримкою.

План заходів з реалізації проекту

Для досягнення поставлених цілей планується виконати ряд завдань, що полягають у проведенні певних заходів щодо організації роботи Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива». По-перше, найголовнішими шляхами реалізації проекту мають стати заходи:  залучення вчителів-предметників, фахівців-правників, творчих людей до співпраці;  рекламна кампанія серед учнів Покровського району про роботу Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива»;  висвітлення інформації щодо роботи Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива» у ЗМІ;  укладання договору про співпрацю з дебатною асоціацією IDEA;  аналіз досягнень та статистичних даних результативності роботи Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива»;  тренінгові методики для ознайомлення вчителів з інтерактивними формами в рамках проекту, що сприятиме більш ефективній роботі та підвищенню компетентності педагогічних працівників у даному напрямку. По-друге, передбачається організація певних заходів:  зустріч з представниками інтелектуальної еліти міста, працівниками державного апарату та налагодження товариських відносин задля забезпечення ефективної майбутньої співпраці;  спільна робота викладачів Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива» з дебатними асоціаціями та організаціями України та зарубіжжя над адаптацією навчальної програми проекту до потреб сьогодення;  організація тренінгу для вчителів Покровського району з метою залучення до діяльності Центру інтелектуального та правового зростання «Перспектива»;  реалізація проекту «Центр інтелектуального та правового зростання «Перспектива» на базі Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 за умови забезпечення приміщенням і сучасним обладнанням.

Фотографії