• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Smile подвір'я КЗШ № 8 - неймовірне стає реальним Брав участь

Доданий
25.07.2019
Номер
7
Шкільні заклади

Шкільне подвір'я – це місце розвитку почуття краси й гармонії . Благоустрій подвір’я, зміна ландшафтного дизайну території, створення безпечних комфортних умов допоможуть зберегти традиції школи, урізноманітнити проекти масових дійств з учнями на свіжому повітрі разом з батьками, громадою. На честь 100-річчя освітнього закладу наше улюблене шкільне подвір'я можна зробити яскравим і мальовничим!

Автор проекту
Олексій
Олексій Удод
Бюджет
1 329 991 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-Міський
Адреса
вул. Першотравнева, 16А, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Біт Олена Михайлівна

Проблема

Безпечне й естетично оформлене шкільне подвір'я – вимога часу.
Сьогодні маємо застаріле аварійне асфальтне покриття, що призводить до травматизму учнів, працівників школи та батьків; його необхідно замінити; також є потреба у розширенні території через нестачу місця, де проводяться урочисті, ігрові заходи для учнів, нетрадиційні інтерактивні форми організації освітнього процесу.
Основною проблемою є невідповідність існуючого стану шкільного подвір’я сучасним естетичним вимогам та вимогам з благоустрою і безпеки.
Шкільна територія потребує негайної зміни зовнішнього вигляду шляхом створення привабливої зеленої зони з використанням елементів сучасного ландшафтного дизайну, оскільки все це позитивно впливає на дітей, зокрема на дітей з особливими потребами. Крім того, залишаються актуальними такі проблеми:
 небезпечні для життя та здоров'я дітей асфальтовані доріжки, які потребують негайного ремонту.
 невпорядковане на території школи місце для проведення уроків на свіжому повітрі, для відпочинку школярів у позаурочний час;
 відсутність ліхтарів на пришкільній території для освітлення у вечірній час.
Первинною цільовою аудиторією, яка безпосередньо зацікавлена у втіленні проекту, є учні, батьки та педагоги КЗШ №8, які в результаті реалізації проекту отримають можливість проводити різноманітні тематичні освітні заходи на сучасному шкільному подвір’ї.
Вторинною цільовою аудиторією проекту є:
- територіальна громада міста, яка отримає можливість бути безпосередніми учасниками освітнього процесу, тематичних заходів на базі школи;
- органи місцевого самоврядування району та міста, зацікавлені у створенні безпечних та комфортних умов перебування дітей у закладах освіти;
- підприємства малого та середнього бізнесу, які матимуть змогу виконати заходи, передбачені проектом; здійснювати виплату заробітної плати працівникам та сплачувати податки до бюджету.
Цільові аудиторії визначались за ознаками територіальної спільноти інтересів, інтеграційного змісту освітнього процесу, ситуаційними ознаками. Шкільне подвір'я – це місце розвитку почуття краси. Це світ, де кожен повинен відчувати себе комфортно й гармонійно; мати широкі можливості для самореалізації на користь собі та іншим; набути досвіду життєвого творчого успіху. На честь 100-річчя освітнього закладу наше улюблене шкільне подвір'я можна зробити яскравим і мальовничим!
Розв’язання проблеми допоможе у проведенні урочистих заходів, різноманітних свят для 900 учнів та 2 000 батьківської громади. Вчителі 32 класів отримають можливість проведення нестандартних уроків за методикою НУШ. 240 школярів 1-2 класів зможуть проводити ранкові зустрічі, 30 дітей із групи подовженого дня матимуть можливість відпочивати на впорядкованому майданчику. Для 350 дітей це створить сприятливі умови для культурно-дозвільної діяльності в межах роботи пришкільного табору денного перебування.

Мета проекту

Створення на території навчального закладу КЗШ №8 єдиного європейського простору для сучасного освітнього процесу шляхом здійснення робіт з улаштування модернізованого шкільного подвір'я протягом 2020 року. Саме завдяки реалізації проекту в Центрально-Міському районі вперше з’явиться сучасне європейське шкільне подвір'я для активного вуличного розвитку дітей та молоді, де кожен зможе вибрати собі місце для проведення часу, зокрема для участі у змаганнях з різних видів активних ігор, а найголовніше – спілкуватися не в соціальних мережах, а обличчям до обличчя!
Завдання:
1. Об’єднання зусиль педагогів, учнів, батьків, громади, спрямованих на впорядкування, естетичне оформлення й озеленення території школи як елементів урбаністики.
2. Створення належних умов щодо виховання школярів.
3. Обладнання зон для ранкових зустрічей, альтернативних фізкультхвилинок, нетрадиційних форм організації освітнього процесу.
4. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності під час заходів на шкільному подвір'ї.
5. Перетворення шкільного подвір'я на зону молодіжного відпочинку для дітей протягом шкільних перерв і в позаурочний час.
6. Формування ключових компетентностей Нової української школи:
- екологічної грамотності і здорового життя, тобто уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя;
- соціальної компетентності та активної громадянської позиції вихованців.
7. Перетворення пришкільної території на таку, яка б вирізнялася оригінальністю, неповторністю, цікавими формами й ідеями.
8. Зміцнення єдиної команди педагоги – діти – батьки- громада.

Проект відповідає Положенню про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет", реалізація яких планується у 2020 році, а саме: пунктам 3.7.2.2. – благоустрій; 3.7.2.6 - створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя; 3.7.2.8. - підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Короткотривалі результати:
1) Зміна ландшафтного дизайну шкільного подвір'я;
2) заміна аварійного асфальтного покриття новою тротуарною плиткою;
3) перепланування й організація зон відпочинку;
4) озеленення території закладу та покращення естетичного й екологічного стану довкілля.
Перспективні наслідки реалізації проекту:
1) сприяння розвитку навичок соціалізації учнів; формуванню їх громадянської свідомості, екологічної культури;
2) покращення рекреаційних можливостей;
3) створення на пришкільній території особливого мікроклімату, котрий дозволить відпочивати, проводити загальношкільні, родинні свята, заходи, урочистості; відчувати єднання із природою, а також на практиці вивчати взаємозв'язок сучасної людини із нею;
4) здійснення пропаганди здорового способу життя за допомогою інформаційно-просвітницьких заходів.
Для здійснення внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом передбачено протягом його реалізації закріпити відповідальних осіб за кожним етапом реалізації для недопущення непередбачених чи негативних результатів. До прийняття виконаних робіт будуть залучені представники головного розпорядника коштів, автор проекту, батьківська громадськість. Після реалізації проекту планується провести батьківські збори для здійснення оцінки досягнутих результатів.
Сталість результатів проекту
Фінансова сталість: після завершення проекту подальша діяльність буде здійснюватися за рахунок фінансування з місцевого бюджету за кошти, передбачені бюджетними кошторисними призначеннями на утримання освітніх установ у 2020 році.
Соціальна сталість: завдяки реалізації проекту учні, батьки, вчителі, а це близько 3000 осіб, представники місцевої громади зможуть брати активну участь у різноманітних заходах, які будуть відбуватися на базі оновленого шкільного подвір'я; покращиться ситуація із залученням всієї громади до освітніх заходів, що сприятиме оновленню організації сучасного освітнього процесу, підвищенню довіри громади до співпраці з владою.
Шкільне подвір'я слугуватиме комфортному перебуванню дітей у закладі, збереженню та зміцненню їхнього здоров'я, повноцінному безперервному розвитку, формуванню екологічної грамотності й усвідомлення потреби у здоровому способі життя, соціалізації особистості учасників освітнього процесу.

План заходів з реалізації проекту

Для досягнення мети проекту необхідно безпечно та естетично впорядкувати територію шкільного подвір'я, відремонтувати, замінити та встановити нові об'єкти; озеленити, декорувати окремі конструкції, демонтувати елементи, що негативно впливають на естетику території, облаштувати зони відпочинку. Реконструювати покриття, встановити лави, дизайнерські квітники, композиції.
Методи реалізації проекту:
1. пошук партнерів та залучення коштів інвесторів;
2. залучення коштів в рамках конкурсу «Громадський бюджет 2020»;
3. укладання договорів з підрядними організаціями та придбання необхідних матеріалів;
4. проведення практичних робіт, спрямованих на реалізацію проекту;
5. організація заходів для учнів, батьків та місцевої громади.
Заходи проекту:
1. Виготовлення кошторисної документації на проведення ремонту шкільного подвір'я.
2. Проведення відбору підрядної організації для виконання ремонтно-будівельних робіт.
3. Придбання будівельних матеріалів.
4. Проведення ремонтно-будівельних робіт підрядною організацією.
5. Облаштування зеленими насадженнями.
6. Оформлення необхідних документів.
7. Продовження традицій школи: проведення спільних освітніх заходів, квестів. змагань, свят з учнями, батьками, вчителями, представниками місцевої громади.

Результати реалізації проекту будуть оприлюднені на офіційному сайті закладу, у соціальній мережі Facebook та у ЗМІ.
Проект спрямований на досягнення стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, зокрема, п. 3.7.2.6 створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя; п. 3.7.2.8 підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.
Для реалізації даного проекту буде використано попередній досвід учасників «Громадський бюджет 2017, 2018, 2019».

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Так.

Фотографії