• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Сенсорна кімната для дитячого садочка №6 На реалізації

Доданий
02.08.2018
Номер
7
Освіта

Обладнання сенсорної кімнати є вкрай важливим елементом допомоги вихованцям з особливими потребами в умовах дошкільного закладу. Вона покликана дарувати відчуття безпеки і безтурботності, спокою і радості. Сенсорна кімната є потужним інструментом для розширення і розвитку дитячого світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.

Автор проекту
Анна
Анна Булатова
Бюджет
126 890 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-міський
Адреса
мкрн. Всебратське 2-е, 60, Кривий Ріг

Опис

Проблема

В закладі дошкільної освіти №6 здійснює роботу 12 груп: із них 4 групи для дітей з порушеннями психологічного розвитку, 3 групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 3 групи загального розвитку та 2 групи раннього віку. Корекційно – розвивальна робота в садочку передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку дитини з психофізичними порушеннями . Контингент закладу становлять діти, у яких є порушення психічного розвитку з недорозвитком пізнавальних процесів, незрілістю емоційно-вольової сфери, з загальним недорозвитком мовлення та діти з порушенням розвитку опорно-рухового апарату; діти учасників ООС (АТО), яким передається емоційний стан батьків (наявність в закладі великої кількості вихованців цієї категорії спричинена розташуванням його у військовому містечку). Головною метою колективу є створення системи корекційно-розвивальної роботи у закладі для дітей із психофізичними порушеннями, сприяння покращенню загального здоров’я, фізичного та інтелектуального розвитку, соціального та емоційного потенціалу, формування гармонійної особистості, розвиток її творчих здібностей і нахилів, підготовка до інтеграції в соціум. Саме на допомогу у розв’язанні цих проблем і спрямована реалізація проекту «Сенсорна кімната – елемент корекційної допомоги дітям з особливими потребами в умовах закладу дошкільної освіти №6».

Мета проекту

Сенсорна кімната покликана дарувати відчуття безпеки і безтурботності, спокою і радості. Вона є потужним інструментом для розширення і розвитку дитячого світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. Завдання проекту : 1. Розвиток та гармонізація емоційно - вольової сфери дітей: • зняття психоемоційного напруження; • саморегуляція і самоконтроль; • вміння керувати своїм тілом, диханням; • уміння розслаблятися, звільнятися від напруги; • формування уявлень про позитивні і негативні емоції; • впевненість у собі. 2. Розвиток комунікативної сфери: • формування мотивації до спілкування і розвиток комунікативних навичок; • подолання негативних емоцій по відношенню до однолітків (агресивність). 3. Розвиток психічних процесів та моторики дітей: • довільність уваги, її стійкість і переключення; • пам'ять, мислення, уява, сприймання (зорове, тактильне, слухове), розумові здібності; • розвиток координації, в тому числі зорово-моторної. Проект «Сенсорна кімната – елемент корекційної допомоги дітям з особливими потребами в умовах закладу дошкільної освіти №6» відповідає пріоритетному напрямку Стратегічного плану розвитку міста, визначеному у пунктах 3.6.2.7. і 3.6.2.8. ПОЛОЖЕННЯ: 3.6.2.7. підтримка соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників операції об’єднаних сил, що проводиться на сході України; 3.6.2.8. Підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

- Покращення психоемоційного стану вихованців. - Активація різних функцій центральної нервової системи за рахунок створення збагаченого мультисенсорного середовища. - Розвиток усіх видів сприйняття та відчуттів, сенсорних здібностей, мовленнєвого та психічного розвитку дітей. - Соціальна адаптація дітей. - Розширення діапазону можливостей розвитку і навчання дітей з особливими потребами, а значить, подолання страху перед невдачами та підвищення рівня компетентності. Після регулярних візитів до сенсорного «раю» діти навчаться: - розуміти власний емоційний стан; - виражати свої почуття і розпізнавати почуття інших людей через міміку, жести, виразні рухи, інтонації; - використовувати навички саморегуляції та релаксації, для керування своїм емоційним станом, зняття м’язової та психоемоційної напруги, для відновлення душевної рівноваги. Ігрові тренінги будуть сприяти появі у дітей позитивних поведінкових реакцій і переживань, формування самооцінки, розвитку пізнавальної, емоційної і комунікативної сфери, навчать працювати у групі, допоможуть попередити і скорегувати небажані особистісні особливості.

План заходів з реалізації проекту

1. Придбання обладнання для релаксаційного блоку сенсорної кімнати згідно переліку у розділі «Бюджет проекту». 2. Придбання обладнання для активаційного блоку сенсорної кімнати згідно переліку у розділі «Бюджет проекту».

Фотографії