• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Крок до успіху На реалізації

Доданий
23.08.2018
Номер
61
Освіта

Створення інформаційно-інноваційного простору для розвитку дітей та молоді на базі КНВК №128

Автор проекту
Інна
Інна Снігур
Бюджет
1 167 123 грн
Розрахунок бюджету
Район
Довгинцівський
Адреса
вул. Симонова, 12, Кривий Ріг

Опис

Проблема

На сьогоднішній день у КНВК №128 існує декілька питань, які потребують вирішення: 1. Відсутність інтерактивних комплексів не дає можливості учням, педагогічному колективу та мешканцям мікрорайону здобувати якісні знання у світі інформаційних технологій. 2. Неможливість використання привабливих та швидкозмінних форми подачі інформації на всіх уроках через відсутність доступу до мережі Інтернет та інтерактивного обладнання. 3. Всі класи поділяються на підгрупи при вивченні інформатики і неможливо одночасно декілька груп навчати у одному кабінеті за наявності 10 комп’ютерів. 4. Виникає непорозуміння між двома категоріями людей: люди-книги та люди-комп’ютери, тому що мислення цих людей різниться. Використання інформаційного середовища дозволить дійти взаєморозуміння між учнями та вчителями. 5. Відсутність засобів для організації дистанційного навчання, з використанням мережі Інтернет, на період карантину, канікулярного часу, лікарняного та з метою підготовки до контролю знань (ДПА, ЗНО, перевірні роботи) та виконання домашніх завдань. 6. Необхідність проводити батьківський всеобуч з використання інформаційних технологій. 7. Методична робота вчителя, яка дасть змогу вивчати передовий освітній досвід, приймати учать у вебінарах та онлайн-конференціях. Отже, є потреба у тому, щоб створити інформаційно-комунікативний простір, який дозволить розвивати інформаційно-комунікативну компетентність на базі нашого закладу та вирішити вищезазначені проблеми. КНВК №128 стане осередком новітніх напрямів у інформаційних технологіях всього мікрорайону та охопить позаурочну зайнятість дітей облікових категорій.

Мета проекту

Метою проекту є створення інформаційного середовища майбутнього, яке дозволить: - відповідати вимогам сучасної школи через формування ключових компетентностей; - досягти максимум практики, мінімум теорії в навчанні, що допоможе підготувати конкурентоспроможного випускника; - забезпечити сучасний освітній процес, орієнтований на особисті потреби і побажання учнів; - використовувати інтерактивне обладнання у всіх ланках освітнього процесу.

Очікувані результати

Реалізація проекту дасть можливість: - доступ до мережі Інтернет дозволяє взяти участь у міжнародних освітніх проектах (спільній навчально-пізнавальній творчій або ігровій діяльності учнів-партнерів, організованій на основі комп'ютерних телекомунікацій), яка має спільну мету - дослідження певної проблеми (дослідницької, літературно-творчої, пригодницької, інформаційної та інших); - організувати дистанційне навчання з використанням персональних комп'ютерів і мережі Інтернет; - забезпечити об'єктивність контролю, можливість реалізації суб'єктивного стилю спілкування, що особливо важливо для учнів із сповільненим темпом сприймання і засвоєння навчального матеріалу. - не порушувати структуру освітнього процесу, завдяки тому, що всі учні зможуть відвідувати уроки інформатики в обладнаних комп’ютерами кабінетах; - удосконалювати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. - доводити гнучкість перед викликами швидких змін; - здійснити доступ до безмежного обсягу інформації і її аналітичного опрацювання, що дозволить залучити підростаюче покоління до інформаційної культури суспільства; - диференціювати освітній процес з метою розвитку нахилів і здібностей учнів, задовольнити їх запити і потреби, розкрити їхній творчий потенціал. - залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, завдяки новизні і нетрадиційності та поліпшити сприймання навчального матеріалу за рахунок наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення, графіки, мультиплікації, музики, відео; - розвивати абстрактне мислення за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами); - стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій; - реалізувати індивідуалізацію навчання за послідовністю понять, що вивчаються; за методом подачі навчального матеріалу; рівнем складності і кількості пред'явлених задач, часу навчання тощо; - навчитись використовувати нові технології інформації та комунікації.

План заходів з реалізації проекту

1.Підготовка приміщення. 2.Придбання сучасних меблів. 3.Проведення мережі Інтернет і облаштування зони WI-FI. 4.Придбання сучасних інтерактивних комплексів, комп’ютерного обладнання та їх встановлення.