• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • До закінчення залишилось
  Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

#Хімія - for life Брав участь

Доданий
02.08.2021
Номер
5
Заклади загальної середньої освіти (великі)

КЗШ №61 необхідно оновити шкільне обладнання до сучасного. Для устаткування кабінету хімії всіма необхідними матеріалами, в тому числі реагентами та обладнанням яких вимагає сучасний світ. Завдяки чому з’явиться можливість практичних демонстрацій лабораторних робіт різноманітної складності та досконалого виконання навчальної програми з хімії. Вивчення хімії стане для дітей легким і доступним.

Автор проєкту
Бюджет
527 026 грн
Розрахунок бюджету
Район
Тернівський
Адреса
Дмитра Войчишена вулиця, 5, Тернівський район, Кривий Ріг

Опис

Об'єкт комунальної власності міста або благоустрою, де планується реалізація проєкту

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 КМР ДО

Цільова аудиторія

Цільові групи проєкту (потенційні користувачі результатами проєкту):
- учні школи, 520 учнів;
- батьки, 1560 осіб;
- вчителі та працівники закладу, 68 осіб;
- студенти-практиканти;
- обдарована молодь.

Проблема

На теперішній час у світі важливо отримати ті знання, які відповідають сучасному навколишньому середовищу та які можна застосовувати у повсякденному житті. Так як даний проєкт відповідає концепції «Нової української школи» (сучасне освітнє середовище, орієнтація на учня, ключові компетентності для життя) ми в змозі виховати компетентну особистість яка буде спроможною застосовувати набуті вміння, знання у своєму житті. Для цього наш проєкт направлений на вивчення природи хімії. Грамотне використання хімічних знань дозволяє людству вирішувати найважливіші проблеми сучасності: продовольчу, енергетичну, екологічну. Приріст продуктивності сільськогосподарських угідь залежить від хімічної промисловості, а саме від того якими мінеральними добривами і засобами захисту рослин від шкідників їх забезпечують. Непотрібно знецінювати роль хімії у виробництві будівельних матеріалів, пластмас, фарб, мийних та косметичних засобів, медикаментів. Хімія забезпечує переробку корисних копалин на цінні продукти: метали та їх сплави, паливо. Ось чому потрібно вивчати хімію послідовно та уважно. Перш за все, потрібно засвоїти основні закони і найважливіші хімічні поняття, а також навчитися застосовувати ці знання в найрізноманітніших життєвих ситуаціях.
Ефективність сприйняття та розуміння хімічного експерименту можливо тільки з використанням на практиці реактивів та лабораторного обладнання. Так як вивчення хімії формує прикладні вміння та навички які супроводжують нас протягом всього життя. Щоб це стало можливим потрібно однаковою мірою надавати як теоретичні, так і практичні (досліди, експерименти, навчально-дослідницька діяльність) знання.
Проте незадовільний стан класної кімнати, обмеженість бази кабінету хімії навчального закладу не дають можливість формувати та розвивати предметні компетентності. Матеріально-технічне обладнання не відповідає сучасному техноцентричному характеру освіти. Обладнання кабінету хімії потребує оновлення відповідно до чинної програми затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Мета проєкту

Метою проєкту є всебічне сприяння розвитку обдарованої молоді, гармонійно розвиненої особистості, яка буде володіти основами науки, усвідомлюватиме глобальні проблеми людства, готової брати участь у їх вирішенні завдяки створенню сучасного кабінету хімії, де буде наявною можливість об’єднати практичне навчання з можливостями online-простору, що являється необхідною умовою дистанційного та змішаного навчання. Використання в освіті новітніх інтернет-платформ для навчання позитивно вплине на показники якості освіти.

Завдання проєкту

1. Успішне функціонування громадсько-активної школи, як цілісної соціально-педагогічної системи;
2. Покращення умов навчання;
3. Покращення якості навчання, вмотивованості освітньої діяльності учнів;
4. Використання в освітній діяльності сучасних електронних навчальних матеріалів з залученням мережі Інтернет;
5. Забезпечення безпечного лабораторного обладнання кабінету хімії;
6. Забезпечення якісної підготовки учнів до участі в олімпіадах, конференціях, науково-дослідницькій діяльності з хімії.

План заходів з реалізації проєкту

Підготовчий етап - Створення робочої групи проєкту (розпорядник коштів, адміністрація закладу, автор проєкту)
Січень-травень Закупівля всіх необхідних матеріалів та обладнання, передбачених бюджетом проєкту
Головний розпорядник коштів
Червень-липень Ремонт приміщення
Підрядна організація, визначена за результатами закупівель
Серпень Проведення швидкісного інтернету
Підрядна організація-виконавець робіт
Серпень Роботи по облаштуванню визначеного приміщення
Підрядна організація-виконавець робіт
Січень-вересень Висвітлення інформації у ЗМІ, на сайтах та у соціальних мережах, моніторинг громадської думки
Автор проєкту, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61
Вересень Початок експлуатації кабінету хімії та оформлення необхідної документації
Автор проєкту, здобувачі освіти, вчителі, адміністрація КЗШ І-ІІІ ст. №61

Очікувані результати

Короткотривалі результати:
- Введення в дію кабінету хімії;
- Покращення матеріально-технічного стану школи;
- Перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних технологій, обладнання кабінету;
- Вдосконалення моделі громадсько-активної школи.

Перспективні наслідки реалізації проєкту:
- Створення і поширення практики діяльності громадсько-активної школи, як інноваційної моделі співпраці школи і органів місцевого самоврядування;
- Значне підвищення ефективності та вмотивованості до навчання, якості знать та вмінь учнів;
- Персонал школи удосконалить ІКТ навички в своїй діяльності;
- Зросте кількість випускників які в подальшому оберуть професію пов’язану з хімією.

Сталість результатів проєкту:
а) фінансова сталість
Після закінчення фінансування в рамках конкурсу технічне обслуговування, ремонт засобів ІКТ буде здійснюватися навчальним закладом.

б) інституційна сталість
В результаті реалізації проєкту власність закладу та набутих матеріальних цінностей не змінюватиметься – об’єкт залишатиметься в комунальній власності територіальної громади міста.

в) політична сталість
Виконання проєкту сприятиме стабілізації взаємовідносин територіральної громади та влади на території Тернівського району м. Кривого Рогу.

Вказати категорію конкурсанта (1 або 2)

2

Фотографії