• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Пізнання, спокій та гармонія для молодих душею На реалізації

Доданий
22.08.2018
Номер
46
Соціальний захист

Облаштування комплексу приміщень психологічної служби в КУ "Територіальний центр соціального обслуговування у Центрально-Міському районі" сучасним спеціальним обладнанням, технікою, меблями та інвентарем для підвищення якості надання психологічних послуг непрацездатним громадянам, які опинились в складних життєвих умовах та потребують відповідної психологічної допомоги.

Автор проекту
Олена
«Центрально-Міська районна організація ветеранів м. Кривого Рогу»
Олена Полякова
Бюджет
135 262 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-міський
Адреса
вул. Гданцівська (10-летия Октября), 15, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

КУ"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" директор Малова Наталя Тимофіївна

Проблема

Питання психологічного здоров'я є надзвичайно актуальним, адже на сьогодні кожна друга людина в світі має психологічні проблеми, з яких лише 20% звертаються за допомогою до психологів, психотерапевтів та інших спеціалістів. Останнім часом суспільство все більше потребує психологічної допомоги. У цьому провідну роль відіграє консультування та психокорекція. Аналіз опитування близько 1,8 тисяч громадян похилого віку, які перебувають на обслуговуванні у КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР, членів Центрально-Міської районної організації ветеранів показав, що майже кожен із опитуваних осіб має проблеми у спілкуванні з дітьми та онуками, відчуває підвищену тривогу, неспокій, страх самотності. Соціальна напруга в суспільстві: військові дії на сході України, анексія територій держави, неможливість забезпечити собі належні умови життя, проблеми зі здоров'ям, втрата близьких людей викликають у людей похилого віку відчуття нестабільності, подавленості; є факторами стресу та тяжких психологічних станів. У зв'язку з чим, надання кваліфікованої комплексної допомоги громадянам похилого віку є однією з пріоритетних напрямків роботи установ соціального захисту, які мають повноваження, забезпечені відповідними кваліфікованими кадрами для надання психологічної допомоги та підтримки вищевказаній категорії громадян.Результати реалізації проекту спрямовані на поліпшення психологічного здоров'я найвразливіших верств населення Центрально-Міського району, а це 22,1 тисяча непрацездатних громадян району, серед яких: 3,6 тисяч чоловік (16%) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; 0,7 тисяч чоловік ( 3%) - постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; 6,5 тисяч чоловік (29%) громадян, які мають статус "дитина війни"; 9,0 тисяч чоловік (43%) ветеранів праці; 3,4 тисячі чоловік (15%) особи з інвалідністю; 17 осіб з інвалідністю, із числа учасників операції об'єднаних сил, що проводяться на сході України та 268 непрацездатних внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у районі. Проблемою залишається низький рівень психологічної культури та інформованості населення району, особливо людей похилого віку. Аналіз опитування 356 непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР та безоплатно отримують послуги з психологічного консультування та підтримки, показав, що майже 100% опитуваних громадян отримують вищевказані послуги вперше, більшість із них вирішили свої проблеми та продовжують отримувати послуги психолога, а також інших спеціалістів більше ніж 3 роки. Таким чином, зважаючи на вищевикладене, базуючись на проведених опитуваннях реалізація проекту на базі комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" Криворізької міської ради дасть можливість: створити комфортні, затишні та безпечні умови для отримання психологічних послуг вищевказаною категорією громадян; облаштувати приміщення для спеціалістів психологічної служби необхідними меблями та спеціальним технічним обладнанням; відпрацювати нові форми і методи психологічної роботи з людьми похилого віку та в подальшому створити сучасний інноваційний центр безоплатної психологічної допомоги та підтримки більш ніж для 22 тисячі непрацездатних громадян, які мешкають у Центрально-Міському районі.

Мета проекту

Упровадження інноваційних підходів до надання безоплатної психологічної допомоги та підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, непрацездатним особам, які потерпають від насилля в сім'ї; громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах та потребують допомоги, шляхом облаштування комплексу приміщень психологічної служби комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" Криворізької міської ради сучасним спеціалізованим обладнанням, технікою, меблями та інвентарем

Очікувані результати

Від втілення цього проекту очікується отримати короткотривалі результати, перспективні наслідки та можливість його функціонування в подальшому. Короткотривалі результати: - облаштування комплексу приміщень необхідними меблями та спеціальним технічним обладнанням створить комфортні, затишні, безпечні умови під час отримання громадянами "молодих душею" інформаційно-консультативних психологічних послуг, проведення тренінгів та групових занять. Це надасть можливість відразу після реалізації проекту надавати якісні психологічні послуги більш ніж 2,8 тисячам непрацездатним громадянам, які перебувають на обліку в комунальній установі "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" Криворізької міської ради; - облаштування приміщення для психоемоційного розвантаження та проведення групової психокорекційної роботи створить ідеальні умови для безпосереднього людського контакту та спілкування, що особливо важливо для самотніх людей; - дасть можливість забезпечити безоплатну короткострокову, періодичну, постійну психологічну допомогу та підтримку майже третій частині населення району, а саме: ветеранам війни та праці; особам з інвалідністю; громадянам, які мають статус "дитина війни" та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС; внутрішньо переміщеним особам; учасникам операції об'єднаних сил, що проводяться на сході України, з обмеженими фізичними можливостями; пенсіонерам та іншим пільговим категоріям. Від реалізації проекту очікуються наступні перспективні наслідки: - створення сучасного інноваційного центру безоплатної психологічної допомоги та підтримки незахищених верств населення Центрально-Міського району; - будуть відпрацьовані комплексні форми, нові методи надання психологічної допомоги та підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах функціонування територіального центру, що надасть можливість збільшити кількість наданих соціальних, психологічних послуг та розширити цільову аудиторію їх отримувачів; - використання інноваційного сенсорного та технічного обладнання дасть можливість застосовувати ефективні методи та форми надання психологічної допомоги непрацездатним верствам населення району, покращити їх психоемоційний стан, усунути психосоматичні проблеми, подолати психотравмуючі ситуації та отримати навички самостійного подолання стресу; - підвищення рівня психологічної культури і інформування населення Центрально-Міського району, привернення уваги громадськості, державних та комунальних закладів до вирішення психологічних проблем громадян похилого віку, осіб з інвалідністю; - проведення моніторингу роботи створеної в установі психологічної служби та поширення напрацьованого досвіду серед інших територіальних центрів міста, держави. Завдяки створенню сучасної психологічної служби для вразливих верств населення підвищиться престиж комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі" Криворізької міської ради, а також підвищиться рейтинг органів місцевого самоврядування міста та району. Основним результатом реалізації цього проекту стане покращення психоемоційного, а, як наслідок, фізичного стану здоров'я людей "молодих душею". Завдяки реалізації даного проекту створення затишної зони психологічного комфорту, пізнання, спокою та гармонії стане реальністю.

План заходів з реалізації проекту

Основні заходи проекту: № з/п Назва заходу Методи реалізації та результати Виконавці 1 Підписання договору між переможцем конкурсу, головним розпорядником коштів місцевого бюджету та реалізатором проекту. Підготовка проекту договору, проведення погоджувальних процедур. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 2 Складання та погодження плану- графіку реалізації проекту. Підготовка проекту плану-графіку, визначення термінів виконання та відповідальних осіб. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 3 Проведення процедури закупівель меблів, техніки та спеціального сенсорного обладнання. Застосування системи прозорої закупівлі товарів (системи "Прозоро" та Криворізького ресурсного центру). КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 4 Укладання договорів на закупівлю меблів, техніки та спеціального сенсорного обладнання. Укладання договорів з переможцями закупівель. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 5 Облаштування трьох приміщень для надання комплексу заходів з психологічної допомоги та підтримки. Монтаж та розміщення придбаних меблів, техніки та спеціального сенсорного обладнання. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 6 Опробація нових форм і методів психологічної допомоги та підтримки з використанням спеціального сенсорного та іншого обладнання. Введення в експлуатацію придбаного обладнання та навчання спеціалістів психологічної служби. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 7 Створення на базі КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР сучасного інноваційного центру безоплатної психологічної допомоги та підтримки. Розробка положення про центр, напрацювання форм та методів роботи. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР. 8 Проведення моніторингу та висвітлення в засобах масової інформації, мережі Інтернет результатів реалізації проекту Підготовка матеріалів та сюжетів, створення постійнодіючої сторінки по реалізації проекту в мережі Інтернет. КУ "ТЦ СО у Центрально-Міському районі" КМР.

Фотографії