• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Інноваційна лабораторія природничих наук «STEM» КЗШ№97 На реалізації

Доданий
21.08.2018
Номер
45
Освіта

Сучасний навчальний процес залежить від доступності інформаційно-технічних засобів, які необхідні для навчання, а також використовуються як допоміжний інструмент освоєння різноманітних шкільних предметів. Інноваційна лабораторія природничих наук «STEM» - дозволяє за допомогою сучасного інноваційного обладнання компенсувати недостатність сучасного наочного обладнання в закладі.

Автор проекту
Бюджет
250 962 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Кропивницького, 93, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Останнім часом стало очевидно, що класичний підхід до освіти вже не задовольняє потреби суспільства, що стрімко розвивається. Традиційна школа цілком може підготувати чудових знавців філософії або історії, але для механіків, інженерів, винахідників потрібен інший стиль отримання і застосування нової інформації, який повинен бути доступним ще з дитинства. Такий підхід може не лише допомогти вчасно розкрити таланти і здібності юних інноваторів, але і дати можливість наблизитися до природничих наук і перестати боятися «складних матерій». З кожним роком потреба в спеціалістах технічних професій буде рости, а брак їх ми відчуваємо вже сьогодні. Зараз саме час посіяти зерно прогресу, щоб в недалекому майбутньому виростити його і вчасно забезпечити потреби науки і технологій. Сьогодні саме час докласти всіх зусиль до розвитку STEM-освіти. Отже вихід з такої ситуації є – це створення інноваційної лабораторії природничих наук «STEM». Який дозволяє за допомогою сучасного інноваційного обладнання компенсувати недостатність сучасного наочного обладнання в закладі. Саме інноваційне обладнання дозволяє досконало дослідити будову клітини та організму, зрозуміти та пояснити різноманітні фізичні та хімічні явища, зануритись в глибини світового океану. Ми пропонуємо спрямувати кошти «Громадського бюджету» на створення інноваційної лабораторії природничих наук «STEM». Інноваційна лабораторія природничих наук «STEM» - це «серце і мозок» предметів природничо- математичного циклу школи. Це- те місце, де знаходиться найсучасніша техніка, куди вчителі та учні приходять за досвідом, де можна познайомитися з найновішими, найефективнішими рішеннями в області освітніх IT технологій. Така лабораторія- це «локальне співтовариство, створене з метою задоволення потреб всіх його членів у навчанні». Реалізація Проекту дозволить вирішити ряд проблем:  збільшити зацікавленість учнів в предметах природничо- математичного циклу;  дасть можливість вирішення міжпредметних завдань;  більш наочнішої подачі матеріалу за рахунок інноваційного обладнання;  покращити якість освіти у школі. Цільові групи проекту. Реалізація проекту сприятиме покращенню умов для навчально-виховного процесу у КЗШ № 97 та вихованців КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей № 1» з яким активно співпрацює школа, а також для вихованців інших навчальних закладів, що знаходяться в мікрорайоні школи. Зокрема у втіленні Проекту зацікавлені: 1. Учні школи – 596 дітей. 2. Працівники школи – 63 чол. 3. Вихованці КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1» - 61 чол. 4. Територіальна громада міста, яка отримає практичну можливість проводити на базі навального закладу різні тематичні заходи.

Мета проекту

Мета проекту - створення інноваційної лабораторії природничих наук «STEM» яка сприятиме реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності педагогічних працівників. Це розвиток основних ключових компетентностей концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, що гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. Завдання проекту : 1. Створення можливостей для експериментальної та дослідницької роботи у навчальних закладах. 2. Навчання вчителів інноваційним підходам до викладання природничих дисциплін. 3. Організація профорієнтаційних проектів для молоді. 4. Проведення науково-технічних конкурсів, олімпіад, квестів, тощо. 5. Створення інформаційних майданчиків (сайт, соціальні мережі) для популяризації STEM-освіти. Завданням проекту є зацікавити школярів та молоді мікрорайону природничими науками, показати різноманітність і взаємопов'язаність різних професій, мотивувати до осмисленого вибору професії, основаному на особистих уподобаннях, а також популяризувати інженерно-технічні професії серед учнів. Саме створення інноваційної лабораторії природничих наук «STEM» забезпечить підтримку інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, сприятиме розвитку інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення. Перелік заходів Проекту. 1. Створення проекту. 2. Закупівля інноваційного обладнання. 3. Встановлення ліцензійних програм. 4. Заміна вікон в кабінеті відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування. 5. Висвітлення ходу реалізації проекту в засобах масової інформації. Проект відповідає таким пріоритетним напрямкам конкурсу, а саме п. 3.6.2.8. Положення «Про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет»: підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Короткотривалі результати реалізації проекту:  інноваційна лабораторія природничих наук «STEM» буде одним з інструментів мотивації, для того, щоб розширити спектр діяльності на уроці, розвивати в учнів креативність,  показати практичне використання та зв’язок з предметами, які вивчаються у школі.  популяризація інтерактивних технологій, як способу самореалізації та створення нашого майбутнього;  зростання інтелектуального, логічного, творчого рівня учнів закладу, району;  проведення на базі інноваційної лабораторії природничих наук конкурсів різних рівнів.  широке залучення учнівської молоді до освітніх заходів, що будуть проводитися у лабораторії;  підвищення результативності у навчанні та різноманітних конкурсах. Перспективні наслідки реалізації проекту:  створення постійно діючої медіатеки для роботи учнів та викладачів, району і міста;  встановлення та розширення співпраці між іншими закладами освіти та науково-дослідними інститутами;  залучення учнів та педагогічних працівників школи до активної та плідної співпраці під час реалізації заявленого проекту;  створено якісно-нових умов для навчання, позаурочної діяльності, написання науково-дослідницьких робіт, організації дозвілля підростаючого покоління.  проведення відеоконференій з науковцями. Результатом такої освіти повинна стати всебічно освічена особистість з креативним мисленням, яка готова до експериментів, постійного навчання та зміни професійної діяльності. Саме така молодь користується значним попитом на ринку праці в сучасному високотехнологічному світі. І попит на STEM-професії зростатиме і надалі. Саме таких фахівців шукають і зустрічають з розкритими обіймами провідні світові компанії, що виробляють високотехнологічні продукти. Проект має довготривалу перспективу та після закінчення фінансування згортатися не буде.

План заходів з реалізації проекту

Заходи проекту. Реалізація Проекту зі створення сучасної інноваційної лабораторії природничих наук «STEM» виконується в кілька етапів. 1. Трансформація приміщення кабінету; 2. Оновлення матеріально-технічного оснащення; 3. Створення WI-FI зони; 4. Заміна вікон в кабінеті відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування; 5. Навчання вчителів навичкам роботи з інтерактивним обладнанням, методам PR і візуальному оформленню інноваційного простору; 6. Супутня PR кампанія і проведення заходів відкриття та презентації роботи інноваційної лабораторії природничих наук з залученням представників ЗМІ та організаторів конкурсу проектів. Навчально-методичне обладнання інноваційної лабораторії природничих наук базується на глибинному розумінні особливостей предметів, психології сприйняття навчального матеріалу. Інноваційна природнча лабораторія максимально використовує потенціал інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. Вона охоплює такі процеси, як підготовка навчального матеріалу, проведення уроків; інтерактивне тестування, моніторинг учнівських знань, відеоконференції з науковцями та з учнями інших шкіл. Під час уроку вчитель має змогу використовувати електронні підручники, освітні ресурси, а також завчасно підготовлені авторські уроки. Комплекс підтримує можливість запису всіх дій вчителя на інтерактивній дошці з метою їх подальшого використання. В інноваційній лабораторії природничих наук можна проводити уроки з будь-якого предмету природничого циклу. Ядром лабораторії є інтерактивна дошка, яка поєднує в собі інтерактивний екран, маркерну дошку та магнітну поверхню. Вчитель та учні працюють з інтерактивною дошкою за допомогою стилусу або електронною указки, що виконують роль комп'ютерної "миші". Стилус або указка дозволяють керувати комп'ютером з дошки: запускати програми, працювати в мережі Інтернет. А також робити позначки на заздалегідь підготовлених матеріалах. Забезпечення розвитку практичних навичок та самостійності учнів в процесі вивчення природничих наук, засвоєння навчального матеріалу на більш якісному рівні. Збалансоване співвідношення ролей: вчителя - досвідченого наставника, що викладає предмет на сучасному рівні, та учнів - активних та вмотивованих учасників процесу навчання, що мають більшу пізнавальну активність та ефективне засвоєння. Особливості інноваційної лабораторії природничих наук «STEM» До складу комплексу входить спеціалізоване електроне обладнання та спеціалізованим програмним забезпеченням, для проведення двох типів лабораторних робіт з природничих дисциплін: • фронтальні демонстрації законів та явищ; • віртуальні лабораторні роботи. Вчитель керує процесом проведення лабораторних вимірювань та обробкою результатів зі свого комп'ютера або використовуючи інтерактивну дошку. Результати досліджень зберігаються та можуть бути використані надалі. Інноваційна лабораторія природничих наук може бути використано не лише для лабораторних практикумів, що є частиною учбового процесу, але й для проведення науково-дослідних робіт на факультативних заняттях. Віртуальні лабораторні роботи Віртуальна лабораторна робота – спеціальна програма, що моделює закони та явища фізики, хімії або біології. Дотримуючись закладеного в неї сценарію, учень задає початкові дані та виконує визначені дії. Якщо він не отримав бажаного результату, він може повторити дії, змінюючи початкові дані або послідовність дій. Віртуальні лабораторні роботи не потребують традиційного лабораторного обладнання, дорогих та не завжди безпечних реактивів. Це дозволяє цілком виключити з лабораторного практикума завдання, що є небезпечними для здоров’я учнів. Реанімаційний тренажер "Учнівський" дасть можливість учням набувати важливих практичних життєвих навичок з охорони здоров’я, що є важливою вимогою сьогодення. У зв’язку з цим інноваційна лабораторія природничих наук- це багатофункціональний простір просвітницького інформаційно-дієвого центру, формат роботи і функціонал вчителів повинен істотно змінитися. Робота вчителя стає більше орієнтована на учня, споживача знань, що не тільки направлена на фактичне отримання знань, але і на розвиток дослідницької компетентності. Орієнтація на активне залучення учнів формалізує діяльність лабораторії швидше як модератора простору, оформлення порядку діяльності, який надає майданчик для різного роду активностей. Генераторами активностей виступають учні та педагоги, які виступають в ролі модератора простору та інформаційних потоків. Проект «Інноваційна лабораторія природничих наук «STEM» передбачає використання найсучасніших форм надання можливості отримання інформації. Цілі кабінету досягаються за допомогою проведення інтерактивних уроків, лекцій, семінарів, наукових дискусій, інформаційної грамотності, підвищення кваліфікації та інших послуг, в тому числі у взаємодії з освітніми та іншими установами. Даний проект передбачає активну взаємодію початкової ланки НУШ та старшої школи. Успішність проекту буде оцінюватися за результатами анкетування, опитування

Фотографії