• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

ІТ – ОСВІТА – вимога сучасності (створення комп'ютерного класу на базі закладу освіти) Брав участь

Доданий
09.08.2019
Номер
40
Шкільні заклади

Створення якісного інформаційно-освітнього середовища – одне із головних завдань закладу загальної середньої освіти КЗШ №52. Це навчальне середовище дасть змогу формувати в учнівського контингенту інформаційно-цифрову компетентність, навички співробітництва, уміння вирішувати нестандартні завдання у процесі навчально-пізнавальної діяльності.

Автор проекту
Бюджет
500 650 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
вул. Фукса Едуарда (Тухачевського), 7, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Коваленко Валерій Сергійович

Проблема

Освітній процес у школі повинен бути сучасним, орієнтованим на особисті потреби і побажання учнів через розширення поля для самореалізації, розроблення окремих траєкторій, персонального розвитку, заохочення ініціативності. Реалізація проекту дасть можливість зробити заняття цікавими та яскравими. У школі для навчання використовується недостатня кількість комп'ютерів, крім того, частина техніки морально застаріла і непридатна для використання. Це не дає можливість учням та вчителям оволодіти актуальними знаннями та навичками на належному рівні, робить здобуту освіту неконкурентною. У сучасному світі людина, що не вміє використовувати нові інформаційно-цифрові технології відчуває себе неповноцінною: має складнощі при отримані вищої освіти та влаштуванні на гідно оплачувану роботу.
Підтримка соціально-незахищених верств населення – один із пріоритетних напрямків роботи адміністрації закладу загальної середньої освіти. На кінець 2018 / 2019 навчального року у закладі загальної середньої освіти КЗШ №52 навчалося 628 учнів, із них – 141 учень (22,0 % від загальної кількості дітей) пільгового контингенту: дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 13, дітей – інвалідів – 10, дітей із малозабезпечених родин – 14, дітей із багатодітних родин – 95, дітей учасників операції об’єднаних сил – 6, дітей – переселенців - 3.
Проект стане в нагоді учням з особливими потребами (у 2019 - 2020 навчальному році у 2-х класах навчається 28 учнів з інтелектуальними та / або розумовими порушеннями), оскільки допоможе їм вивчати інформатику з урахуванням їх можливостей, фізичних потреб (з метою подальшої адаптації до умов сучасного технологічного суспільства). Надасть можливість таким дітям реалізуватися в дорослому житті та сформувати у них ключові компетентності особистості, які визначені у Державному стандарті освіти. Надзвичайно корисно застосовувати знання про канали сприйняття інформації під час освітнього процесу, використовуючи ті форми і методи роботи з групою, які за обмежений час приносять найбільш якісний результат.

Мета проекту

Основна мета проекту – створення для учнівського контингенту необхідних умов з метою здобуття повноцінної якісної освіти на основі використання сучасних інформаційно-цифрових технологій. Проект відповідає одному з пріоритетних напрямків Конкурсу, визначеними у пункті 3.7. Положення, а саме: 3.7.2.7 підтримка соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській області; 3.7.2.8 підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

Очікувані результати

Завдання закладу загальної середньої освіти, на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, полягає в тому, щоб допомогти учневі вчитися, використовуючи сучасні інформаційно-цифрові технології.
Реалізація зазначеного проекту сприятиме переходу від рамок звичайної класно-урочної форми навчання, розширюючи навчальне освітнє середовище за рахунок можливостей, які сьогодні надають зазначені технології.
За наслідками реалізації проекту діти стануть більш самостійними та цілеспрямованими, адаптованими до життя в інформаційно-цифровому суспільстві. Педагогічний колектив закладу виховає учнівську молодь, здатну до аналізу, досліджень, критичного мислення та розбудови Дніпропетровщини.
Реалізація проекту «ІТ – освіта – вимога сучасності (створення комп’ютерного класу на базі закладу освіти)» має цілу низку переваг: 1) забезпечує оптимальну для кожного конкретного учасника освітнього процесу послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи з інформаційно-цифровою технікою та відповідним програми забезпеченням; 2) формує інформаційно-цифрову компетентність в учасників освітнього процесу; розвиток навичок критичного мислення, медіаімунітету, медіагігієни, соціального оптимізму у здобувачів освіти; 3) забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих компетентностей; 4) сприяє розвитку навичок аналітичної і дослідницької діяльності; 5) заощаджує час учня, необхідний для оволодіння навчальним матеріалом; 6) індивідуалізує навчання - кожен працює в режимі, який його задовольняє; 7) формує у здобувачів освіти ключові компетентності в галузі ІТ – освіти з метою подальшого навчання в закладах вищої освіти і здобутті високооплачуваної роботи.

План заходів з реалізації проекту

На першому етапі реалізації проекту буде здійснено виконання ремонту навчального кабінету (комп’ютерного класу) у відповідності до запланованої схеми.
На другому етапі буде здійснено придбання відповідного обладнання (столи, стільці, комп’ютерна техніка, мультимедійне устаткування тощо).
Реалізація проекту планується за рахунок співфінансування коштом фонду Конкурсу «Громадський бюджет», авторів проекту згідно Кошторису витрат.

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.

Фотографії