• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

"Спортивна зала нашої мрії" - інноваційна та енергоефективна спортивна зала КЗШ І-ІІІ ст. № 8 На реалізації

Доданий
20.08.2018
Номер
34
Освіта

Створення безпечних, комфортних умов для занять фізичною культурою та спортом для учнів КЗШ I-III № 8, заохочення дітей до активної участі у спортивно – оздоровчих заходах в інноваційній та енергоефективній спортивній залі. Формування здорового способу життя, можливість покращити стан фізичного і психологічного здоров`я батьків, вчителів; організація дозвілля сімей.

Автор проекту
Бюджет
474 905 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-міський
Адреса
вул. Першотравнева, 16А, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Численні долідження доводять, що практично незамінним та єдиним (після сім'ї) фактором, який може впливати на стан здоров'я дітей, у тому числі підліткового віку, є навчальний заклад. Інформаційні перевантаження, стресогенні ситуації, модернізація навчального процесу вимагають від дитячого організму великого напруження, що, разом з іншими негативними факторами (обмеження фізичної активності, тотальна ком'ютеризація з «гаджетизацією» тощо), веде спочатку до функціональних порушень, а згодом і до формування органічної патології. Однією з необхідних умов покращення фізичного розвитку дітей є раціональне фізичне виховання, що являє собою комплекс умов, в яких живе дитина. Багаточисельні спостереження свідчать, що у дітей, які займаються спортом, розвиток опорно-рухового апарату вищий, ніж у їхніх ровесників, що цураються фізичної культури. У дітей, що відвідують спортивні секції, краще розвинена мускулатура, менше зустрічаються деформації хребта, грудної клітки, тазу, а також кінцівок; вони менше хворіють і мають кращу успішність. Крім того залишаються актуальними проблеми: - поширення дитячої бездоглядності з боку батьків у вільний від навчання час; - збільшення рівня підліткової злочинності; - потреба в підвищенні рівня охоплення населення руховою активністю. Одним зі шляхів вирішення проблем є створення належних умов щодо якісного виховання здорової молоді за допомогою запропонованого проекту «Спортивна зала нашої мрії» - інноваційний та енергоефективний спортивний зал КЗШ I-III № 8. Спорт - запорука здоров'я, тому заняття фізичною культурою є дуже важливими як, для дітей, так і для дорослих. У школі уроки фізичного виховання, фізкультурно – оздоровча робота має вирішальне значення для виховання повноцінної особистості школяра. Заняття повинні проводитися в комфортних безпечних умовах. На сьогодні спортивна зала не відповідає сучасним вимогам і потребує ремонту. За роки існування капітальний ремонт малої спортивної зали та тренажерної зали жодного разу не проводився. Проведення капітального ремонту спортивної зали школи сприятиме дотриманню належних санітарно-гігієнічних умов освітнього процесу, максимальному збереженню та зміцненню здоров'я учнів; дозволить використовувати методики інтерактивних занять у спортзалі; розвивати позашкільну спортивну роботу, залучати до спортивно-оздоровчої роботи вчителів, батьків, мешканців мікрорайону та усіх зацікавлених осіб.

Мета проекту

Створення безпечних, комфортних умов для занять фізичною культурою для учнів КЗШ I-III № 8, заохочення дітей до активної участі у спортивно – оздоровчих заходах шляхом модернізації спортивного залу на засадах енергоефективності та здійснення капітального ремонту. Втілення в життя даного проекту дозволить зробити черговий успішний крок на шляху комплексної реалізації суспільно значимих напрямків, а саме покращить стан здоров’я дітей, зміцнить засади здорового способу життя, дасть змогу покращити стан фізичного і психологічного здоров`я вчителів; позитивно вплине на організацію дозвілля сімей, криміногенну ситуацію в районі, а також згуртує навколо спільної справи учнів, батьків та педагогів.

Очікувані результати

Короткотривалі результати: 1) отримати оновлену спортивну залу, оснащену необхідним обладнанням та інвентарем та можливість для 900 учнів школи займатися різними видами спорту; 2) покращити рівень фізичного розвитку учнів та підвищити інтерес до навчальних занять фізичною культурою та спортом; 3) проводити заняття спортивних секцій та гуртків на базі сучасної спортивної зали з залученням дітей з обмеженими фізичними можливостями; 4) проводити родинні заходи, направлені на формування здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок; Перспективні наслідки реалізації проекту: 1) щороку збільшувати охоплення населення руховою активністю; 2) покращити поінформованість та обізнаність різних груп населення щодо формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ серед дітей та молоді; 3) забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними секціями та гуртками, які функціонують в навчальному закладі; 4) підвищити культурний рівень життя закладу, організовуючи спортивні та культурні заходи; 5) підвищити рівень охоплення дітей та підлітків фізично-оздоровчою та спортивно-масовою роботою і розширити можливість займатися тими видами спорту, які не мали змогу розвиватись через відсутність спеціалізованого обладнання; 6) поліпшити результати виступів учнівських команд в чемпіонатах, спартакіада та розіграшах кубків міста, області та інших офіційних змаганнях; 7) здійснювати просування і пропаганду здорового способу життя за допомогою інформаційно-просвітницьких заходів. Сталість результатів проекту Фінансова сталість: після завершення проекту подальша діяльність буде здійснюватись за рахунок фінансування з місцевого бюджету, за кошти передбачені бюджетними кошторисними призначеннями на утримання освітніх установ у 2020 році. Соціальна сталість: завдяки реалізації проекту учні, батьки, вчителі школи, а це близько 3000 осіб, мешканці мікрорайону зможуть приймати активну участь у різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходах, які будуть відбуватися на базі оновленої спортивної зали; покращити ситуацію із залученням всіх мешканців району до освітніх заходів, сприятимуть кращій організації занять спортом, виховання та навчання, сприятимуть підвищенню довіри громади до співпраці з владою.

План заходів з реалізації проекту

Для досягнення мети проекту необхідно провести капітальний ремонт , оновити обладнання спортивної зали для організації якісного та безпечного навчання та оздоровлення всіх учасників освітнього процесу, поповнити матеріально-технічну базу школи сучасним спортивним інвентарем, спланувари організацію спільних спортивно-оздоровчих заходів для учнів, батьків, вчителів, мешканців мікрорайону. Методи реалізації проекту: - пошук та залучення коштів інвесторів; - залучення коштів в рамках конкурсу «Громадський бюджет 2019»; - укладання договорів з підрядними організаціями та придбання необхідних матеріалів; - проведення практичних робіт, спрямованих на реалізацію проекту; - організація спортивно-масових заходів для учнів, батьків та мешканців мікрорайону. Заходи проекту: 1. Виготовлення кошторисної документації на проведення поточного ремонту в приміщені спортивної зали. 2. Проведення відбору підрядної організації для виконання ремонтно-будівельних робіт. 3. Придбання будівельних матеріалів та спортивного обладнання. 4. Проведення ремонтно-будівельних робіт підрядною організацією. 5. Облаштування спортивним інвентарем. 6. Оформлення необхідних документів. 7. Продовження спортивних традицій шкільної громади: проведення чемпіонатів, змагань, свят з учнями, батьками, вчителями, мешканцями мікрорайону. Результати реалізації проекту будуть оприлюднені на офіційному сайті закладу, у соціальній мережі Facebook та у ЗМІ. Проект спрямований на розв’язання стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, зокрема: п. 3.6.2.6 створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя; п. 3.6.2.1 енергозбереження та енергоефективності; п. 3.6.2.8 підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення. Для реалізації даного проекту буде використано попередній досвід учасників «Громадський бюджет 2017, 2018».