• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Розвивальна кімната для роботи з дітьми з особливими потребами «Сенсорія» На реалізації

Доданий
10.10.2017
Номер
33
Освіта

Головна проблема, на розв’язання якої спрямований проект-сприяння сенсорній інтеграції дітей з порушеннями психічного розвитку. Заняття в сенсорній кімнаті допоможуть дітям подолати страхи, спалахи роздратування, невротичні стани та агресивну поведінку, тренувати пам'ять, увагу, уяву, інтелект. Для роботи в сенсорній кімнаті використовуються прийоми світло-, кольоро-,звуко- та арт –терапії

Автор проекту
Олеся
Олеся Неручек
Бюджет
98 867 грн
Розрахунок бюджету
Район
Довгинцівський
Адреса
вул. Магістральна (Кириленка), 12, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Ритм сучасного життя та його специфіка в нашій країні призводять до того, що більшість дорослих живуть у стані перманентного стресу. А діти поруч із ними переймають їхні страхи та тривоги. Тож проблема відновлення і збереження психоемоційної рівноваги є актуальною для дітей. Одним із дієвих засобів, що дає змогу не лише зняти психологічне напруження, а й створити радісний настрій і відчуття безпеки, є сенсорна кімната. У дошкільному закладі функціонують 2 групи для дітей із затримкою психофізіологічних розвитку, 2 групи для дітей із вадами мовлення. За останніми результатами психологічних досліджень у дитячому садку перебуває 57 % дітей із високим рівнем тривожності, відчуттями невпевненості, заниженою самооцінкою, низьким рівнем соціальної компетентності, низьким рівнем розвитку психічних процесів. Обладнання сенсорної кімнати є вкрай важливим для дітей з особливими освітніми потребами. Заняття в сенсорній кімнаті допоможуть дітям подолати страхи, спалахи роздратування, невротичні стани та агресивну поведінку, оволодіти прийомами саморегуляції.Головна проблема, на розв’язання якої спрямований проект – сприяння сенсорній інтеграції дітей з порушеннями розвитку. Заняття в сенсорній кімнаті допоможуть дітям, які відвідують дошкільний заклад, подолати страхи, спалахи роздратування, невротичні стани та агресивну поведінку.

Мета проекту

Мета – забезпечення найповнішого розвитку дітей з урахуванням вікових особливостей на етапі завершення дошкільної освіти, а так саме створення умов для радісного перебування в дошкільному закладі, щоб кожна дитина відчувала і знала, що вона потрібна і уявляє, який прекрасний навколишній світ Завдання: 1. Допомагати в стимулюванні сенсорної чутливості та рухової активності, розвитку зорово-моторній координації дітей, розвивати загальну і дрібну моторику, покращити координацію рухів. 2. Створити позитивний емоційний фон і допомагати подолати порушення в емоційно-вольовій сфері; (зменшити тривожний стан, знизити агресію, навчати саморегуляції; зняти м'язову і психоемоційну напругу) 3. Підвищити психічну активність за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвинути тактильні, зорові відчуття, тренувати пам'ять, увагу, інтелект 4. Розширити кругозір і просторові уявлення, розвинути уяву і творчі здібності дітей 5. Допомогти коректувати порушення в пізнавальній сфері (зниження інтересу до раніше значущої діяльності, труднощі із стійкістю і концентрацією уваги, труднощі запам'ятовування, неуважність 6. Допомогти розвитку комунікативного мовлення дітей 6. Допомогти вирішити проблеми з соціальною адаптацією дошкільників

Очікувані результати

Короткотривалі результати: • збільшення середнього та високого рівня розвитку сприйняття у дітей, набуття навичок довільної саморегуляції • зниження рівня тривожності • сформованість вміння розуміти і приймати емоційний стан свій та оточуючих • підвищення емоційної стійкості • здатність висловлювати свої потреби і почуття за допомогою вербальних та невербальних засобів • вміння взаємодіяти в групі • вміння досягати стану розслаблення Довготривалі результати: Покращення розвитку психічних процесів дітей, оволодіння дітьми навичками саморегуляції, вміння розуміти та приймати свій емоційний стан та емоційний стан інших, знімати напруження, досягнення розуміння дитиною власно. значущості, підтримки з боку дорослих. Перспективні наслідки проекту : Сенсорна кімната може працювати постійно, позитивно впливаючи на дитячий психічний стан, розумовий розвиток вихованців дошкільного навчального закладу.

План заходів з реалізації проекту

Перелік заходів 1. Проведення поточного ремонту приміщень (однієї кімнати та туалету) 2. Розширення вікон 3. Закупівля сенсорного обладнання 4. Супровід проекту (бухгалтерський та інформаційний)

Фотографії