• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я. Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір.» На реалізації

Доданий
20.08.2018
Номер
28
Освіта

Проект передбачає організацію у рекреаціях різноманітних розвивальних зон, які легко трансформуються у навчальні зони для проведення уроків у нестандартній формі та виховних заходів. З метою запобігання ускладненням систематичного навчального навантаження слід створити умови фізичної активності дітей, розвиток їх уподобань і здібностей. Також планується попереднє осучаснення інтер’єрів рекреацій.

Автор проекту
Бюджет
1 399 825 грн
Розрахунок бюджету
Район
Саксаганський
Адреса
Співдружності вулиця, 84, Саксаганский район, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає модернізації змісту освіти у відповідності до сучасних потреб. Разом з тим реформування системи освіти не завжди враховує фізіологічні можливості та вікову зрілість дитини. Особливо це стосується молодшого шкільного віку. Саме у початковий період навчання в школі фізіологічні зміни дитячого організму збігаються із соціальними тому процес адаптації має характер стресової реакції, що викликає стомлення учнів і призводить до зниження ступеню адаптації організму. Підвищене навантаження на психічну сферу учня невід’ємно пов’язане зі зміною кількості та якості здоров’я і викликає, за офіційними даними Держсанепідслужби України, невротичні реакції у майже 72% першокласників. У 6-річних школярів відзначається висока частота недостатнього збільшення маси тіла (69%), підвищення гострої захворюваності (24%), розвиток анемії (28%), зниження гостроти зору (36%). Згідно аналітичних матеріалів МОЗ й Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва НАМН України за останні сім років захворюваність дітей віком від 7 до 14 років зросла більш як на 20 %. Дані МОЗ і Інституту свідчать, що є пряма залежність між погіршенням здоров’я дітей, зниженням їхньої фізичної активності та навчальним перевантаженням у школах. Враховуючи зазначені тенденції актуальним залишається пошук напрямків покращення здоров’я дітей. З метою запобігання негативним ускладненням систематичного шкільного навантаження необхідно не лише раціонально організувати навчальну діяльність школярів на основі принципів дитиноцентрованості і природовідповідності, а і передбачити достатньо часу на фізичну активність дітей, розвиток їх уподобань та здібностей. Особливо актуальною ця проблема є для КНВК №35 «Імпульс», де навчається близько 1300 учнів, у тому числі 560 учнів початкової школи у 17 класах. Щороку шкільна родина приймає понад 130 першокласників. Школа збудована майже 45 років тому і не повністю відповідає сучасним вимогам до організації навчально-виховного розвивального середовища. Разом з тим заклад має суттєвий резерв навчальних територій – три рекреації загальною площею майже 470 кв.м. Кожна рекреація розрахована на 6 класів, отже, під час перерви тут перебуває одночасно 200 учнів, тому організація їх змістовного дозвілля та занять за інтересами є нагальною потребою. Ефективна індивідуалізація й диференціація навчально-виховного процесу, його безперервність, невимушена результативність може бути забезпечена через організацію у рекреаціях різноманітних розвивальних зон, які відповідають потребам й інтересам різних груп дітей, легко трансформуються при необхідності у навчальні зони для проведення уроків у нестандартній формі та виховних заходів. Реалізація проекту «ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я». Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір» передбачає також попереднє осучаснення інтер’єрів рекреації.

Мета проекту

Мета проекту: забезпечення функціонування рекреацій початкової школи як розвивального освітнього середовища шляхом осучаснення їх інтер’єрів та створення тематичних розвивальних зон за інтересами на основі принципів дитиноцентризму та особистісної орієнтації. Завдання проекту: розширення меж розвивального навчально-виховного середовища початкової школи для підвищення науково-пізнавальної активності та ініціативи учнів; осучаснення інтер’єрів рекреацій та туалетних кімнат блоку початкової школи; створення зон розвитку та відпочинку учнів у рекреаціях першого та другого поверхів; створення зон безконфліктності і релаксації; створення зон фізичної активності та фізичного розвитку; створення умов використання рекреацій для проведення уроків у нестандартній формі та урізноманітнення навчально-виховного процесу, підвищення в учнів інтересу до навчання; створення умов проведення змістовного дозвілля дітей у групі продовженого дня; створення умов для проведення позаурочних заходів – конкурсів, змагань тощо. Пріоритетний напрям конкурсу: підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного, інтелектуального, емоційного, психічного та соціального здоров’я підростаючого покоління, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу школярів, виховання в учнів активної громадянської позиції.

Очікувані результати

1.Сучасні багатозонні рекреації початкової школи сприятимуть підвищенню навчально-пізнавальної активності та ініціативи учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей. 2. Створення умов розвитку та самореалізації дітей. 3. Зменшення рівня конфліктності у дитячому середовищі. 4. Сприяння збереженню та зміцненню здоров’я учнів початкової школи, формуванню здоров’язбережувальної, соціальної, громадянської, комунікативної компетентності. 5. Можливість застосування осучасненого зонованого середовища рекреацій для проведення окремих уроків, позаурочних заходів, організації змістовного дозвілля у групах продовженого дня.

План заходів з реалізації проекту

• Ініціатива батьківської громадськості, вчителів та учнів КНВК № 35 «Імпульс» щодо реорганізації рекреацій початкової школи для створення сучасного розвивального навчально-виховного середовища. • Створення ініціативною групою проектної документації. • Погодження реалізації проекту з відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради. • Залучення до розробки бюджету проекту компанії спеціалістів із числа батьківської громадськості, визначення обсягів робіт та фінансових витрат. • Подання проекту «ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я». Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір» до управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

Фотографії