• Подання
  Подання
 • До закінчення залишилось
  Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я (НУШ)». Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір» На розгляді

Доданий
20.08.2018
Номер
28
Освіта

З метою запобігання ускладненням систематичного навчального навантаження слід створити умови фізичної активності дітей, розвиток їх уподобань і здібностей.
Проект передбачає організацію у рекреаціях різноманітних розвивальних зон, які легко трансформуються у навчальні зони для проведення уроків у нестандартній формі та виховних заходів.
Планується також попереднє осучаснення інтер’єрів рекреації.

Автор проекту
Бюджет
1 399 825 грн
Розрахунок бюджету
Район
Саксаганський
Адреса
Співдружності вулиця, 84, Саксаганский район, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає модернізації змісту освіти у відповідності до сучасних потреб. Разом з тим реформування системи освіти не завжди враховує фізіологічні можливості та вікову зрілість дитини. Особливо це стосується молодшого шкільного віку. Саме у початковий період навчання в школі фізіологічні зміни дитячого організму збігаються із соціальними тому процес адаптації має характер стресової реакції, що викликає стомлення учнів і призводить до зниження ступеню адаптації організму. Підвищене навантаження на психічну сферу учня невід’ємно пов’язане зі зміною кількості та якості здоров’я і викликає, за офіційними даними Держсанепідслужби України, невротичні реакції у майже 72% першокласників. У 6-річних школярів відзначається висока частота недостатнього збільшення маси тіла (69%), підвищення гострої захворюваності (24%), розвиток анемії (28%), зниження гостроти зору (36%). Згідно аналітичних матеріалів МОЗ й Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва НАМН України за останні сім років захворюваність дітей віком від 7 до 14 років зросла більш як на 20 %. Дані МОЗ і Інституту свідчать, що є пряма залежність між погіршенням здоров’я дітей, зниженням їхньої фізичної активності та навчальним перевантаженням у школах. Враховуючи зазначені тенденції актуальним залишається пошук напрямків покращення здоров’я дітей. З метою запобігання негативним ускладненням систематичного шкільного навантаження необхідно не лише раціонально організувати навчальну діяльність школярів на основі принципів дитиноцентрованості і природовідповідності, а і передбачити достатньо часу на фізичну активність дітей, розвиток їх уподобань та здібностей. Особливо актуальною ця проблема є для КНВК №35 «Імпульс», де навчається близько 1300 учнів, у тому числі 560 учнів початкової школи у 17 класах. Щороку шкільна родина приймає понад 130 першокласників. Школа збудована майже 45 років тому і не повністю відповідає сучасним вимогам до організації навчально-виховного розвивального середовища. Разом з тим заклад має суттєвий резерв навчальних територій – три рекреації загальною площею майже 470 кв.м. Кожна рекреація розрахована на 6 класів, отже, під час перерви тут перебуває одночасно 200 учнів, тому організація їх змістовного дозвілля та занять за інтересами є нагальною потребою. Ефективна індивідуалізація й диференціація навчально-виховного процесу, його безперервність, невимушена результативність може бути забезпечена через організацію у рекреаціях різноманітних розвивальних зон, які відповідають потребам й інтересам різних груп дітей, легко трансформуються при необхідності у навчальні зони для проведення уроків у нестандартній формі та виховних заходів. Реалізація проекту «ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я». Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір» передбачає також попереднє осучаснення інтер’єрів рекреації.

Мета проекту

Мета проекту: Забезпечити функціонування рекреацій початкової школи як розвивального освітнього середовища шляхом осучаснення їх інтер’єрів та створення тематичних розвивальних зон за інтересами на основі принципів дитиноцентризму та особистісної орієнтації. Завдання проекту:  розширення меж розвивального навчально-виховного середовища початкової школи для підвищення науково-пізнавальної активності та ініціативи учнів;  осучаснення інтер’єрів рекреацій та туалетних кімнат блоку початкової школи;  створення зон розвитку та відпочинку учнів у рекреаціях першого та другого поверхів;  створення зони безконфліктності і релаксації;  створення зони фізичної активності та фізичного розвитку;  створення умов використання рекреацій для проведення уроків у нестандартній формі з метою урізноманітнення навчально-виховного процесу та підвищення в учнів інтересу до навчання;  створення умов проведення змістовного дозвілля дітей у групі продовженого дня;  створення умов для проведення позаурочних заходів – конкурсів, змагань тощо. Пріоритетний напрям конкурсу: підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного, інтелектуального, емоційного, психічного та соціального здоров’я підростаючого покоління, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу школярів, виховання в учнів активної громадянської позиції.

Очікувані результати

 Сучасні багатозонні рекреації початкової школи сприятимуть підвищенню навчально-пізнавальної активності та ініціативи учнів, розвитку інтелектуальних здібностей дітей;  Створення умов розвитку та самореалізації дітей;  Зменшення рівня конфліктності у дитячому середовищі;  Сприяння збереженню та зміцненню здоров’я учнів початкової школи, формуванню здоров’язбережувальної, соціальної, громадянської, комунікативної компетентності.  Можливість застосування осучасненого зонованого середовища рекреацій для проведення окремих уроків, позаурочних заходів, організації змістовного дозвілля у групах продовженого дня.

План заходів з реалізації проекту

• Ініціатива батьківської громадськості, вчителів та учнів КНВК № 35 «Імпульс» щодо реорганізації рекреацій початкової школи для створення сучасного розвивального навчально-виховного середовища. • Створення ініціативною групою проектної документації. • Погодження реалізації проекту з відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради. • Залучення до розробки бюджету проекту компанії спеціалістів із числа батьківської громадськості, визначення обсягів робіт та фінансових витрат. • Подання проекту «ІНТЕЛЕКТ І ЗДОРОВ’Я». Криворізьким дітям – сучасний розвивальний освітній простір» до управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

Фотографії