• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами На реалізації

Доданий
02.08.2019
Номер
18
Дошкільні та позашкільні навчальні заклади

Кімната сенсорномоторної стимуляції розвиває всі органи чуття дітей,створює позитивні емоції,розвиває інтелект,вчить осмислено діяти і правильно реагувати в різних ситуаціях за рахунок розвиваючих,яскравих і дуже цікавих деталей кімнати.Всі елементи кімнати дозволять дітям з особливими освітніми потребами, які відвідують ДНЗ №230, отримати найповніший розвиток емоційно-когнітивної сфери

Автор проекту
Бюджет
468 791 грн
Розрахунок бюджету
Район
Покровський
Адреса
мкрн. Зарічний 5-й, 11А, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Враховуючи ситуацію в країні та у нашому місті зокрема, спостерігаємо збільшення кількості соціально незахищених людей з яких 36% це діти. Завдяки експертній оцінки спеціалістів, можемо простежити тенденцію до збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами. Експерти у сфері корекційної педагогіки, психології та реабілітології, у наш час опираються на загально відомий підхід, згідно з яким розвиток психомоторних, когнітивних та соціальних навичок ефективніше реалізувати через ігрову діяльність. Особ-ливо актуальним цей підхід стає у роботі з дітьми з особливими освітніми по-требами. Всім дітям, без винятку, потрібно надати можливість ділитися і взаємодіяти з однолітками. І всі діти, незалежно від функціональних можливостей, прагнуть насолоджуватися власним дитинством та обмінюватися вра-женнями.
Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей у суспільство, осно-вою якої є доступ до якісної освіти, починаючи з дошкільної (згідно інструк-тивно – методичного листа «Про організацію навчально – виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» №872 15.18.2011р.) Інклюзивні підходи до освіти допомагають підтримати дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків у навчанні й досягненні життєвого успіху.

Мета проекту

Метою проекту є розвиток і активізація у дітей сенсорної функції, сприяння соціально-психологічного і особистісного розвитку дитини.
Уведення нових технологій в корекційну роботу дозволить не тільки з'єднати різні види корекції, але і знайти нові підходи взаємодії, встановлення довірчих відносин з дитиною, зняття психоемоційного навантаження, ство-рення розслаблюючої атмосфери. На заняттях в сенсорній кімнаті вдало поєд-нуватимуться елементи кольоротерапії, музикотерапії, пісочної терапії, ігро-терапії, казкотерапії, в ній легко буде проводити вправи на розрізнення емо-ційних станів, розвиток мімічних рухів, ігри і вправи на розвиток навиків спі-лкування, саморегуляції, розслаблення зняття напруги, пальчикові ігри, тіньовий театр, вправи на дихання і багато іншого.

Очікувані результати

Реалізація проекту дасть можливості отримати короткотривалі результати:
- створення безпечного середовища (сенсорної кімнати) та найкращих умови для соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами;
- вихованці навчального закладу, педагоги та батьки зможуть повноцінно відпочити та емоційно розвантажуватись у сенсорній кімнаті.
Перспективні наслідки реалізації проекту допоможуть:
- поліпшення рухової активності та дрібної моторики;
- розвиток мовлення дітей;
- розвиток сенсорних функцій;
- нормалізування психічних функцій,
- зниження агресії;
- підвищення емоційної стабільності та стресостійкості педагогів та ба-тьків;
- попередження та профілактика вигорання педагогів.
Сталість результатів проекту ( можливість його функціонування після закінчення фінансування в рамках конкурсу):
Після реалізації проекту «Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами» не потребує подальшого фінансування після закінчення конкурсу.

План заходів з реалізації проекту

1. Створення робочої групи по реалізації проекту;
2. Розробка відповідної документації з питань реалізації проекту;
3. Ознайомлення батьківської громади з планом реалізації проекту;
4. Підготовка приміщення, закупівля усіх необхідних будівельних
матеріалів, проведення поточних ремонтів, а саме:
- звільнення приміщення від меблів, демонтаж покриття;
- демонтаж та монтаж вікон та балконного блоку;
- заміна дверей, ґрунтування та шпаклювання стін, проведення електри-ки;
- встановлення натяжної стелі;
- фарбування стін;
- встановлення світильників;
- підготовка підлоги для монтажу;
- монтаж покриття.
5. Закупівля та монтаж (зонально) необхідного обладнання сенсорної кімнати.
6. Проведення широкої інформаційної кампанії під час безпосередньої реалізації проекту шляхом інформування громадськості з використанням web–можливостей на сайті Проекту «Громадський бюджет», у соціальних ме-режах та ЗМІ.
7. Відкриття сенсорної кімнати.
8. Проведення занять спеціалістами закладу для дітей з особливими пот-ребами та консультацій з вихователями та батьківською громадою.

Якщо Ваш проект освітній, він є великим проектом?

Ні.