• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Проведення районної військово-патріотичної гри "Інгульчани" Брав участь

Доданий
17.08.2018
Номер
18
Освіта

Проект буде діяти як експериментальний майданчик по підготовці юних рятівників. Він дозволить створити ефективну навчальну базу з фізичної, правової, психологічної, інформаційної освіти, підготувати дітей здатних розвивати систему громадянської освіти в місті. Гра «Інгульчани» буде проходити на території Широківського лісового масиву на протязі 2 днів.

Автор проекту
Ганна
Ганна Глядченко
Бюджет
142 410 грн
Розрахунок бюджету
Район
Інгулецький
Адреса
вул. Ніколокозельська (Гротеволя), 20, Кривий Ріг

Опис

Проблема

Проект є логічним продовженням центру патріотичного виховання, який діє на базі КПНЗ «ЦТКЕУМ Інгулецького району» КМР, основною метою якого було створення системи патріотичного виховання в районі. Він передбачає розширення спільної діяльності державних структур і громадських організацій у вирішенні широкого спектру проблем патріотичного виховання і покликаний надати цьому процесу подальшу динаміку. Важливим елементом системи формування патріотизму є різноманітність напрямків, форм і методів роботи з молоддю: проведення військово-спортивних ігор, зустрічей з ветеранами Другої Світової війни та локальних війн, оглядів-конкурсів стройової пісні, уроків мужності, міських і Всеукраїнських акцій, щорічної військово-патріотичної гри «Інгульчани». Державна підтримка системи патріотичного виховання сьогодні перешкоджає розвитку негативних тенденцій у дитячому середовищі, але, наші педагоги вважають, що сьогодні необхідні розвиток і модернізація молодіжних установ, що займаються патріотичним вихованням, необхідно підвищувати якість патріотичного виховання в освітніх закладах, залучаючи до участі в патріотичному вихованні всі зацікавлені структури. Ключовим партнером у вихованні молоді може стати наш заклад, так як він є унікальним джерелом таких соціальних цінностей, як дбайливе ставлення до свого здоров'я та здоров'я своїх дітей, їх моральне виховання, жертовний патріотизм, готовність служити своєї Вітчизни, вірність, чесність, повага до влади, військова доблесть і честь, працьовитість, повага до старших, турбота про людей похилого віку та хворих. Вимагає серйозної і тривалої роботи формування у молоді готовності служити Батьківщині. На сьогодні ми зазнаємо труднощів з матеріально-технічного забезпечення. Для того щоб навчити дітей потрібні практичні заняття. Очевидно, що в даний час розвиток системи патріотичного виховання вимагає комплексного і системного підходу, тобто використання цільового методу вирішення даної проблеми. Можна виділити наступні основні переваги вирішення поставленої проблеми цільовим методом: ˗ комплексний підхід до вирішення проблеми. Цілі, завдання та основні напрямки реалізації Проекту враховують різні аспекти патріотичного виховання молоді; ˗ розподіл повноважень і відповідальності. В рамках Проекту проводиться чіткий розподіл повноважень, визначено заходи, в здійсненні яких пропонується взяти участь органам місцевого самоврядування. Даний підхід дозволяє підвищити ефективність виконання заходів даного Проекту; ˗ ефективне планування і моніторинг результатів реалізації Проекту. В рамках Проекту визначаються показники, які дозволяють щорічно оцінювати результати реалізації тих чи інших заходів. Програмно-цільовий метод дозволить реалізувати цілий ряд конкретних проектів та заходів з учнівською молоддю, в іншому випадку система патріотичного виховання в районі не зможе стати ефективною. Все це свідчить про необхідність реалізації Проекту «Військово-патріотична гра «Інгульчани» так, як він спрямований на розвиток і формування особистості того, хто навчається, володіє якостями громадянина-патріота Батьківщини, школи, міста, здатного успішно виконати цивільні обов'язки в мирний і воєнний час, визначає основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання учнів з урахуванням сучасних умов. Підстави для визначення цільової групи на яку спрямовано результати проекту: ˗ обов’язок міської ради забезпечувати на місцях реалізацію державної політики з патріотичного виховання; ˗ необхідність виконання заходів з патріотичного виховання та ефективності їх проведення визначені на довгострокову перспективу; ˗ - зацікавленість міської ради у вдосконалені форм і методів підготовки учасників до безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях, з надання само-, взаємодопомоги; формуванні громадської думку на підтримку дитячо-юнацьких команд та залученню в них якомога більше підлітків; популяризації професії «рятувальник», «пожежник», «військовослужбовець» тощо; підвищенню рівня патріотичного виховання молоді, спортивної підготовки молоді, пропаганди здорового способу життя. ˗ готовність міської ради і зацікавлених сторін до співпраці

Мета проекту

Метою даного проекту є виховання і розвиток в учнів громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, формуванні професійно значущих якостей, умінь, високої відповідальності і дисциплінованості, виховання в учнівської молоді стійкого інтересу до історії рідного краю, виховання любові до Батьківщини, розвиток кмітливості, ерудиції, що створює плацдарм для розвитку інтелекту патріотично налаштованої учнівської молоді. Для досягнення цієї мети слід дотримуватися наступних основних завдань: 1. Проведення управлінської та організаторської діяльності по створенню умов для ефективного виховання учнів через військово-патріотичну гру «Інгульчани»; 2. Затвердження в свідомості і почуттях учнів патріотичних цінностей, поглядів і переконань, поваги до культурного та історичного минулого України, до традицій, підвищенню престижу державної, особливо військової служби; 3. Створення нової ефективної системи військово-патріотичного виховання, що забезпечує оптимальні умови розвитку в учнів вірності до Батьківщини, готовність до гідного служіння суспільству і державі, чесному виконанню боргу і службових обов'язків; 4. Формування команди, яка побудована за принципом чіткого розподілу ролей учасників; 5. Створення спільної єдиної мети у учасників; 6. Глибоке опрацювання таких компетенцій, як довіра, лідерство, відповідальність за загальний результат, чітка постановка цілей і завдань, прийняття загальними зусиллями оптимальної стратегії і тактики, досягнення мети, тощо; 7. Емоційне згуртування колективу, поліпшення психологічного клімату; 8. Придбання навичок командної роботи та вирішення нестандартних завдань; 9. Концентрація творчих можливостей та використання потенціалу учасників; 10. Придбання навичок подолання страху, відповідальність за свої рішення; 11. Розвиток у команди почуття впевненості у власних силах, підняття особистісної самооцінки; 12. Забезпечення духовної єдності учнівської молоді;

Очікувані результати

Після втілення в життя проекту, ми плануємо щороку проводити семінари по підготовці керівників команд, навчально-тренувальні збори, проведення квесту, брати участі в змаганнях різного рівня. Гра «Інгульчани» запрошуватиме на змагання дітей з інших регіонів України. Наші випускники та учні ще не дісталися до вершини еволюції, але лізуть і схил для них стає все крутіше. Тому нам потрібні такіігри, щоб наші з Вами діти були адаптованими до сьогоднішнього суспільства. Ми хочемо, щоб наші діти були конкурентоспроможні, щоб вони могли виступати рівноправною командою від нашого міста і області, а в майбутньому захищати честь нашої країни на Міжнародних змаганнях за різними видами туризму. Патріотичну свідомість наших дітей залишається найважливішою цінністю, однією з основ духовно - моральної єдності суспільства. Виховати людину люблячим свою землю, свій народ, бути готовим до захисту своєї Батьківщини - дуже непросте завдання. Але воно, безумовно, може стати реальністю, якщо ми, педагоги, керівники гуртків будемо виконувати її з любов'ю і добротою, не забуваючи мудрих слів: «Учень - це не посудина, яку потрібно наповнити знаннями, а факел, який потрібно запалити!» Вирішуючи цю задачу, не варто повторювати тих помилок, які були допущені раніше в справі патріотичного виховання. Від того, як буде поставлена робота з патріотичного виховання в усіх школах та позашкільних навчальних закладах нашого міста, і залежить багато в чому виконання цієї складної проблеми сучасного життя. Дуже хотілося, щоб ця система військово-патріотичного виховання була постійно діючою і спрямованої на кінцевий результат - виховувати громадянина - патріота своєї країни. Мені здається, що нам це вдалося і ми на правильному шляху. Вся робота, яка проводиться по військово-патріотичному вихованню, дає свої позитивні результати. Хлопці навчаються в нашому закладі з захопленням, і це, мабуть, радує найбільше. При зустрічі з нашими випускниками, які проходять службу в армії, курсантами військових училищ приємно чути схвальні відгуки про нашу роботу в центрі по військово-патріотичному вихованню. Діти добре засвоїли головне, що любов до Батьківщини - це прояв патріотизму, а захист Вітчизни - це борг і обов'язок патріота. Проведені заходи і заходи по військово-патріотичному вихованню, і спільна робота школа-центр туризму внесло свій вклад в розвиток кожного школяра району. Ми можемо пишатися отриманими результатами і будемо надалі співпрацювати в цьому питанні не тільки зі школами району, а ще візьмемося і за школи міста, що дасть більш позитивний результат. Ми впевнені, що проведена гра, як найкраще унаочнює, як треба себе вести в різних ситуаціях, діти на собі застосовують отримані знання і несуть з собою у доросле життя. Зрозуміло, це далеко не всі можливі форми і методи виховної роботи з дітьми по вихованню патріотизму. Але загальні принципи цієї роботи можна сформулювати наступним чином: необхідно забезпечити добродійне мотивацію школярів, щоб вони проявляли співчуття, а не жорстокість, гордість, а не войовничу непримиренність. Виховання основ патріотизму - не нудне повчання і моралізаторство, а активний пошук оптимальних рішень, пов'язаних з інтелектуальними зусиллями. Таким чином, узагальнюючи досвід по військово-патріотичному вихованню особистості, важливо підкреслити не тільки інтерес до нього, а й шляхи вирішення даної проблеми: програмний підхід до його організації, опора на традиції військово-патріотичного виховання сучасної особистості, пріоритет виховання таких якостей майбутнього захисника Вітчизни як: мужність, дисциплінованість, гуманізм, громадянськість, патріотизм, вміння відповідати за свої вчинки. Сподіваюся, наша система взаємодії з молоддю по військово-патріотичному вихованню підкаже, як треба взаємодіяти в цьому питанні.

План заходів з реалізації проекту

Методи реалізації проекту: ˗ вибір майданчика для гри; ˗ заключення договору з лісництвом; ˗ розробка положення військово-патріотичної гри «Інгульчани»; ˗ розробка сценарію військово-патріотичної гри «Інгульчани»; ˗ розсилка заявок по навчальним закладам району; ˗ проведення семінару-практикуму для керівників команд; ˗ підбір суддів для проведення військово-патріотичної гри «Інгульчани»; ˗ навчання суддів військово-патріотичної гри «Інгульчани»; ˗ закупівля спортивного інвентарю; ˗ придбання туристичного обладнання; ˗ купівля сувенірної продукції; ˗ оренда транспортних засобів; ˗ купівля продуктів харчування для суддів; ˗ купівля нагородного матеріалу; ˗ придбання витратних матеріалів; ˗ замовлення банеру і прапору; ˗ збір заявок на участь в грі; ˗ публікація про захід у вигляді листівок ; ˗ запрошення медсестри на захід.