• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Юний технік» - розвиток технічних здібностей школярів та молоді На реалізації

Доданий
27.08.2020
Номер
16
Дошкільні та позашкільні навчальні заклади

Розвиток та осучаснення матеріально-технічної бази гуртків авіа-, авто-, судномоделювання КПНЗ "Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району" КМР, росту спортивно-технічної майстерності та конкурентоспроможності юних моделістів в змаганнях високого рівня

Автор проєкту
Бюджет
343 000 грн
Розрахунок бюджету
Район
Металургійний
Адреса
вул. Соборності (Косіора), 20, Кривий Ріг

Опис

Проблема

В умовах сьогодення, коли соціально-економічний стан країни є нестабільним, мережа гуртків технічного моделювання значно скоротилася, бо розвиток цього напрямку творчості потребує значного фінансування. В таких умовах багато дітей шкільного віку, більшість з яких - хлопчаки, в позаурочний час, у вихідні, святкові дні стають заручниками вільного часу, бо не мають можливості на задоволення творчих потреб чи участі в цікавому дозвіллі. В Металургійному районі це близько семи тисяч дітей. Відсутність умов різнобічної зайнятості учнівської молоді призводить до зростання дитячих правопорушень, наркоманії. Якщо ще 10 років тому гуртки технічної творчості були в усіх 13 школах району, то тепер гуртки авіа-, авто-, судномоделювання є лише в КПНЗ «ЦНТТУМ Металургійного району» КМР.
Зміцнення та розвиток матеріальної бази гуртків авіа-, авто-, судномоделювання дає змогу:
- розвивати знання, уміння і навички обдарованих дітей, які вже досягли рівня Всеукраїнських змагань і мають потенціал до ще вищих творчих досягнень, сприяти їх професійній орієнтації на майбутнє;
- продовжити роботу гуртків в напрямку популяризації авіа-, авто-, судномодельного спорту серед учнівської молоді шляхом майстер-класів з вчителями трудового навчання та проведення районних змагань;
- розширити мережу гуртків-філіалів на базі шкіл району, залучити до спортивно-технічного моделювання більше 400 дітей різного шкільного віку;
- забезпечити на високому рівні участь кращих спортсменів-моделістів в обласних та Всеукраїнських змаганнях;
- створити належні умови щодо задоволення творчих, інтелектуальних, духовних потреб учнівської молоді, з метою ефективного попередження бездоглядності в позашкільний час.

Мета проєкту

Метою проєкту є забезпечення набуття учнями-гуртківцями науково-технічних знань, конструкторсько-технологічних умінь і навичок з авіа-, авто-, судномоделювання, а також розвиток їх здібностей у допрофесійному визначенні, підтримка та розвиток технічної творчості в районі та місті.

Очікувані результати

1. Обладнання 3-х майстерень з судно-, авіа-, автомоделювання на базі КПНЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» КМР відповідно-санітарно-гігієнічних норм, вимог протипожежної безпеки, охорони здоров’я дітей, установка технічного обладнання, придбання судно-автомоделей, радіоапаратури дистанційного управляння, інструментів та матеріалів для виготовлення діючих моделей різного типу і класу.
2. Збільшення контингенту гуртківців судно-, авіа-, автомоделювання на початковому етапі розвитку від 100 до 400, на основі покращення базових можливостей розвитку навчально-матеріальної бази технічного моделювання.
3. Оволодіння вихованцями гуртків базовими знаннями з судно-, авіа- та автомоделювання: оволодіння поняттями, знаннями про моделювання й конструювання діючих моделей, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей, навичок роботи з різними матеріалами, інструментами та на станочному обладнанні, розвитку конструкторських здібностей, навичок практичного застосування теоретичних знань у самостійній конструкторській діяльності, формування та розвиток працелюбності, наполегливості в досягненні мети, відповідальності за результат власної діяльності, професійного самовизначення з урахуванням власних здібностей, уподобань.
4. Набуття практичного досвіду, вдосконалення майстерності запуску та пілотування судно-, авіа- та автомоделями в процесі тренувальної роботи, вміння визначити переваги та недоліки конструкцій моделей, їх збалансованості та швидкісних можливостей.
5. Широка популяризація судно-, авіа- та автомоделювання серед учнівської молоді віком від 10 до 21 років шляхом проведення майстер-класів та семінарів для вчителів трудового навчання, керівників технічних гуртків, проведення районних змагань з авто-, авіа- та судномодельного спорту.
6. Якісна навчально-тренувальна підготовка кращих спортсменів-моделістів до участі в змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів, набуття вмінь і досвіду досягати високих творчих результатів особисто і в команді.
7. Участь кращих спортсменів-моделістів в показових виступах з нагоди масових свят у м. Кривому Розі.
8. Змістовна, цілеспрямована зайнятість учнівської молоді в позашкільний, канікулярний час, створення належних умов і можливостей для розвитку творчих уподобань і інтересів та масового дозвілля.
Створені в рамках проєкту належні умови для здобуття якісних знань та вмінь вихованцями спортивних гуртків КПНЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» КМР, на багато років закладуть міцний фундамент для виведення на високий рівень, популяризацію і подальший розвиток науково-технічного напряму позашкільної освіти в районі та місті.

План заходів з реалізації проєкту

І Підготовчий етап
1. Створення робочих груп в закладі
2. Робота зі спонсорами для отримання матеріальної підтримки
3. Тендери по закупівлі
4. Підготовка приміщення
4.1. Монтажно-ремонтні роботи стелі, стін, підлоги
4.2. Облаштування приміщень меблями
4.3. Встановлення оргтехніки, станкового обладнання та їх налаштування
5. Навчання персоналу
ІІ Реалізація
1. Проведення занять з використанням нової техніки та обладнання
2. Проведення майстер-класів для учнів району та міста
3. Участь в конкурсах, змаганнях різного рівня; творчі звіти; показові виступи.
4. Висвітлення заходів у ЗМІ, соцмережах.
ІІІ. Звітування, підсумки
1. Підготовка звітної документації
2. Презентація підсумків проекту
2.1. Показові виступи на майданчику міста
2.2. Співпраця зі ЗМІ
IV. Сталість результату
1. Підтримання у належному стані обладнання (призначення відповідальних осіб)
2. Щорічні показові виступи, майстер-класи; досягнення високих результатів в змаганнях, конкурсах різного рівня
3. Підвищення іміджу закладу в районі, місті, області для залучення більшої кількості дітей
4. Популяризація технічної творчості серед учнівської молоді в місті та області

Фотографії