• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

STEM-центр «Юніор-винахідник» На реалізації

Доданий
15.08.2018
Номер
15
Освіта

Конструкторами, цифровими приладами STEM-центру користуватимуться учні ліцею та інших закладів, гуртків МАН. Педагоги зможуть на практиці оволодіти методикою STEM-освіти. Фестивалі мейкерства, зустрічі з спеціалістами, майстер-класи мотивуватимуть учнів до освіти в науково-технічній сфері, що сприятиме поліпшенню екологічного стану, енергозбереженню та впровадженню нових технологій у регіоні.

Автор проекту
Бюджет
380 832 грн
Розрахунок бюджету
Район
Центрально-міський
Адреса
вулиця Лермонтова, 12, Центрально-Міський район, Кривий Ріг

Опис

Співавтори

Поручинський Павло Андрійович, Шапоріна Ольга Олександрівна, Драмарецька Марія Геннадіївна

Проблема

Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій зумовлює потребу у досвідчених фахівцях, а отже, виникає гостра необхідність у якісному навчанні учнів природничим та технічним дисциплінам. Найперспективнішими вважаються інженерні професії, медичні, фахівці галузі IT та агрономи. У той же час протягом вступної кампанії 2018 р. інженерні спеціальності, так потрібні на ринку праці, у тому числі у нашому місті, зайняли останні місця в рейтингу. Причиною того, що такі важливі спеціальності не мають попит у вчорашніх школярів, експерти вважають відсутність відповідної профорієнтації в школах, недостатня обізнаність учнів щодо електроніки, інженерії, сучасних технологій, відсутність практичних навичок предметів природничо-математичного напрямку. Конкуренція на ринку праці вимагає посилення підготовки учнівської молоді з предметів природничо-математичного циклу і технічної творчості в усіх ланках освіти, що передбачає збільшення кількості закладів, у яких запроваджується STEM-навчання, та створення науково-дослідних STEM- лабораторій/центрів (п. 18 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р). STEM- центри надають освіті наукового спрямування, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямованому на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності. Напрями STEM-освіти передбачають наявність високотехнологічних засобів навчання та обладнання, пов'язаних із технічним моделюванням, електротехнікою, ІТ-технологіями, науковими дослідженнями в області енергозбережувальних технологій, телемеханіки, біомеханіки, робототехніки й інтелектуальних систем, радіотехніки й електроніки, аерокосмічної техніки, астрофізики, біохімії тощо. Криворізький Центрально-Міський ліцей – експериментальний заклад обласного рівня з впровадження STEM-освіти, має сучасне комп’ютерне обладнання, але його недостатньо для створення належним чином облаштованого центру, на базі якого можливо практично реалізовувати актуальні сьогодні принципи STEM-освіти: навчання сучасним технологіям, робототехніці, електроніці. Проблемним стало питання впровадження нових освітніх програм, зокрема курсу «Технології», який передбачає модулі «Робототехніка» та «Моделювання». З’явилися труднощі у підготовці учнів до участі у конкурсах науково-дослідницьких робіт, фестивалях науково-технічної творчості, участь в яких передбачає використання для досліджень та конструювання нового сучасного обладнання: цифрових дослідницьких приладів (телескопів, мікроскопів, вимірювальних лабораторій), конструкторів для робототехніки, 3-D-принтерів. Проблеми зможе вирішити створення STEM-центру з конструкторами з електроніки, роботами, 3-D-принтером та цифровими дослідницькими приладами. У STEM-центрі будуть створені лабораторії робототехніки, технічного моделювання, електроніки, дослідницької, мейкерської, де також можливо проводити лекції та практичні заняття з науковцями, викладачами Школи юного науковця МАНУМ ДОР, тренерами команд-учасниць всеукраїнських і міжнародних конкурсів «Інтел-Техно», «Інтел-Еко», «ROBOTICA» та інших, що сприятиме розвитку STEM-освіти в місті. У процесі реалізації проекту будуть задіяні наявні ресурси ліцею: – практичне застосування методики STEM-освіти, яка впроваджується у ліцеї як в експериментальному закладі обласного рівня з 2016 р.; - ефективне використання наявної комп’ютерної техніки (інтерактивні дошки, нетбуки, принтери, бездротова Інтернет-мережа), програмного забезпечення (КЦМЛ – учасник міжнародного проекту ArtCAM з 3-D-моделювання, але проекти не мають практичної реалізації через відсутність 3- D-принтеру); - високий рівень педагогічної майстерності вчителів ліцею дозволить перевести рівень освітніх послуг на новий рівень з пріоритетом на формування життєвих компетентностей; - досвід у роботі з обдарованими учнями буде задіяний у підготовці до всеукраїнських та міжнародних конкурсів, які вимагають проведення досліджень на цифрових приладів, моделювання та програмування; - з 2003 року працює наукове товариство «Мислитель», традиційно проводяться Дні науки, пікніки науки, літня наукова школа, і наявність STEM-центру урізноманітнить форми науково-дослідницької роботи учнів, сприятиме їх мотивації до заняття наукою у дорослому житті; - ліцей - базовий заклад з профільної освіти, маємо досвід у проведенні методичних заходів для педагогів міста, області.

Мета проекту

Метою проекту є активізація у місті спільноти людей, яка буде розвивати у регіоні сучасне високотехнологічне виробництво через створення освітнього простору для науково-технічної підготовки дітей; формування компетентностей, які визначають конкурентоспроможність особистості на ринку праці; підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері; впровадження інноваційних методів STEM-освіти у місті. Окрім того дослідницькі проекти з екології, програмування, «Інтернету речей» обумовлює формування навичок, які сприятимуть поліпшенню стану навколишнього природного середовища, енергозбереженню та енергоефективності, впровадженню нових ідей і технологій.

Очікувані результати

Створення STEM-центру сприятиме: - реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі ліцею, розкриттю творчих здібностей учнів та педагогів, формуванню практичних навичок; - підвищенню зацікавленості учнів до інженерних та технічних спеціальностей і мотивації старшокласників до продовження освіти в науково-технічній сфері (допрофесійна підготовка); - підвищенню якості знань з природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій; - формування навичок, які сприятимуть поліпшенню стану навколишнього природного середовища, енергозбереженню та енергоефективності, впровадженню нових ідей і технологій; - успішній участі у загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах і фестивалях, інтелектуальних конкурсах; - розвиток професійної майстерності педагогів, впровадження інноваційних методів STEM-освіти у місті. Робота у STEM-центрі буде продовжуватися і після закінчення фінансування в рамках конкурсу: - удосконалення методики проведення занять, створення дидактичної та методологічної бази STEM-освіти, програм авторських STEM курсів; - доповнення наявного обладнання (конструктори з робототехніки, цифрові лабораторії, матеріали для інженерно-технічного моделювання); - розширення кола партнерів за рахунок зацікавлених у профорієнтаційній роботі науковців та працедавців, викладачів закладів вищої освіти; - довготривала співпраця з іншими STEM-центрами в Україні та за кордоном, обмін досвідом, спільні заходи, літні STEM-табори, фестивалі і конкурси. У результаті організації діяльності STEM-центру можна сподіватися на активізацію у місті спільноти людей, які цікавляться сучасною наукою і технікою, володіють перспективними технічними навичками, ознайомлені з культурою та концепціями сучасного виробництва і готові будуть розвивати його у регіоні.

План заходів з реалізації проекту

Придбання, монтаж обладнання, облаштування на базі кабінетів інформатики, фізики та математики 4 навчальних зон STEM-центру: робототехніки, інженерно-технічного моделювання, електроніки, дослідницької, мейкерської. Навчання та самонавчання педагогів ліцею щодо роботи з цифровою лабораторією, конструкторами з робототехніки, інженерно-технічного мейкерства. Узгодження програм гуртків, секцій, занять з нормативними документами МОН, рекомендаціями ІМЗО, програмою експериментальної діяльності зі STEM-освіти, підготовка та затвердження авторських програм. Організація роботи з учнями на уроках, заняттях гуртків, факультативів, засіданнях секцій наукового товариства, роботи «Школи юного науковця» МАНУМ ДОР, підготовки до участі у конкурсах STEM-напряму. Проведення для педагогів міста методичних заходів, які сприятимуть максимально ефективному використанню можливостей STEM-освіти. Співпраця з педагогами інших закладів, МАНУМ ДОР, викладачами КДПУ, КНУ, КЗ «МНВО» з метою проведення спільних заходів, профорієнтаційної роботи. Проведення STEM-конкурсів, фестивалів, пікніків науки, майстер-класів для учнів закладів освіти району та міста.