• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Волонтери міста довжиною в життя Відхилений

Доданий
29.08.2018
Номер
123
Освіта

Наш проект – освітній простір із серією заходів, присвячених основам волонтерства і проектного менеджменту. Він акумулюватиме єнтузіазм містян, надаватиме їм практичні знання і спрямоватиме їх на участь у міських суспільно-корисних заходах, у якості кваліфікованих та обізнаних волонтерів. Проект стане поштовхом для волонтерського руху у місті і закріпить його сучасний і соціальноорієнтований імідж

Автор проекту
Єлизавета
«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖІНОЧА ГРОМАДА"»
Єлизавета Бордунова
Бюджет
88 689 грн
Розрахунок бюджету
Район
м. Кривий Ріг

Опис

Проблема

По-перше, це брак освітньої програми та майданчику для навчання волонтерству та проектному менеджменту. Волонтерська діяльність та проектний менеджмент передбачають знання, які не входять до шкільної чи університетської програми з більшості спеціальностей. Соціально відповідальні та активні громадяни міста потребують освітнього заходу та місця, де вони могли б безкоштовно отримати актуальні знання, відвідати лекції та тренінги професіоналів у кожній зі сфер. Знайти інформацію і долучитися до масових заходів у місті, втілити на практиці набуті знання. Саме це і покликаний надати проект «Волонтери міста довжиною в життя» – майданчик для розвитку і формування ініціативної спільноти однодумців, рушіїв волонтерського руху міста. По-друге, потреба у кваліфікованих та мотивованих волонтерах для проведення масових заходів та суспільно-корисних проектів у місті. Під час проведення масових заходів та запуску суспільно-корисних ініціатив виникає потреба у залученні інших містян до цієї роботи. Аби проект та захід пройшов успішно, команда волонтерів та учасників має вправно виконувати свої завдання. Тому ми пропонуємо навчати їх базовим навичкам суспільно-корисної роботи, волонтерської діяльності і проектному менеджменту, провести психологічні тренінги із висвітлення та розуміння мотивації та користі волонтерства, аби підвищити суспільний інтерес до волонтерського руху. Таким чином ми створимо спільноту активних та компетентних волонтерів, які хочуть і можуть вправно виконувати роботу під час масових заходів міста («День Європи» (Eurofest), «Ніч індустріальної культури» тощо), будуть втілювати інші міські проекти.

Мета проекту

Мета проекту – створення освітнього майданчику для набуття громадянами практичних та теоретичних знань у сфері волонтерства та проектного менеджменту для їх подальшої участі у міських заходах та проектах. Завдання проекту: - провести ряд освітніх заходів у форматі лекцій, майстер-класів та тренінгів із проектного менеджменту, фандрейзингу, PR соціальних проектів, івент-менеджменту, першої допомоги, етикету поведінки, публічних виступів та менеджменту команди та ін.; - створити базу учасників-волонтерів, яких можна залучати до міських заходів та інших проектів; - провести висвітлення підготовки та реалізації проекту в соціальних мережах (Facebook та Instagram); - створити та розповсюдити збірку методичних рекомендацій із волонтерства та проектного менеджменту для подальшого використання організаціями та учасниками; - поширювати інформацію про масові заходи та проекти, які потребують волонтерів, аби наші учасники мали змогу застосувати знання на практиці, а організації отримали б кваліфікованих волонтерів.

Очікувані результати

Короткотривалі результати: - випуск зі школи «60 >» кваліфікованих волонтерів, які зможуть не просто брати участь у заходах міста, але й організовувати та керувати роботою команди волонтерів під час заходів та інших міських проектів, - створення збірки методичних рекомендацій із волонтерства та проектного менеджменту. Перспективні наслідки реалізації проекту: - акумулювання та поштовх для волонтерського руху м. Кривий Ріг; - створення спільноти активних та соціально відповідальних громадян; - підвищення рівня освіченості та громадської відповідальності громадян; - підвищення рівня вмотивованості мешканців міста щодо участі в неприбутковій діяльності на благо суспільно-корисних ініціатив; - розробка методичних рекомендацій із волонтерства та проектного менеджменту для їх подальшого використання громадським сектором м. Кривий Ріг; - підвищення іміджу та поширення бренду Кривого Рогу, як активного, прогресивного, орієнтованого на соціальний сектор та сучасні тенденції міста. Сталість результатів проекту (можливість його функціонування після закінчення фінансування в рамках конкурсу): перевага проекту полягає в тому, що він створює освітню платформу у сфері, яка постійного розвивається та має реальне практичне застосування. Відповідно проект не обмежується проведенням лише кількох заходів, а в перспективі зможе налагодити їх проведення на постійній основі. Це дозволить акумулювати ідеї щодо суспільно-корисних проектів, створити платформу для їх реалізації та підтримувати активність спільноти соціально відповідальних громадян із найактуальнішими та практичними навичками, спонукати їх брати участь у заходах міста. Тут учасники завжди зможуть отримати кваліфіковану допомогу та консультацію професіоналів, які допоможуть створювати та долучатись до інших проектів.

План заходів з реалізації проекту

1. Освітні лекції, майстер-класи та тренінги досвідчених фахівців-практиків із: - проектного менеджменту: висвітлення основних етапів підготовки та реалізації проекту, вміння визначити мету та основні задачі проекту, організація роботи команди, залучення та використання ресурсів, - фандрейзингу: вміння залучати кошти та ресурси для реалізації проектів, залучення інвестицій для соціальних та неприбуткових заходів і проектів. - PR соціальних проектів: створення бренду та його поширення, ведення ефективної комунікації та висвітлення реалізації діяльності та проекту у соціальних мережах та ЗМІ, робота із громадською думкою, залучення нових учасників, привернення уваги до проблем, на які спрямований захід та проект; - івент - менеджменту: організація масових заходів, робота із командою під час їх проведення; - психології та етикету: стресостійкість, швидке реагування, зваженість у діях, мотивація та розуміння власних цілей; правила поведінки під час масових заходів, професійна етика. - першої допомоги: волонтери та учасники масових заходів повинні володіти базовими навичками, аби в разі непередбачуваної ситуації надати першу медичну допомогу до прибуття швидкої – інколи це рятує життя; - публічних виступів: навчити працювати із аудиторією, проведення презентацій, написання промови та комунікативних навичок 2.  Створення збірки методичних рекомендацій із волонтерства та проектного менеджменту учасниками заходу по завершенню кожної із сесій, як можливості закріпити матеріал та доступно його викласти з точки зору студента, а не тренера чи викладача. 3. Зібрати контактну інформацію учасників та створити групу соціальній мережі Facebook, де буде публікуватися різностороння діяльність волонтерства, інформація про масові заходи міста та інші корисні матеріали. Таким чином ми створимо спільноту однодумців і водночас групу потенційних волонтерів, яких можна долучати до міських заходів («День Європи» (Eurofest), «Ніч індустріальної культури» тощо).