Згода автора, користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт» (далі - «Сайт»), а також умови подання проєктів Авторами, за якими їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

1. Терміни та визначення

1.1. Електронна система «Громадський проєкт» (надалі – електронна система) – інформаційна система автоматизованого керування процесами громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв’язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо проєктів-переможців та стану їх реалізації.

1.2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Кривого Рогу, обсяг якого визначається виходячи з бюджетних можливостей міста, що спрямовується на фінансування заходів, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених у проєктні пропозиції, що стали переможцями конкурсу.

1.3. Проєкт (проєктна заявка) – комплекс заходів, розроблених інститутом громадянського суспільства, молоддю або іншим автором проєкту, спрямованих на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу. Проєкт має відповідні обґрунтування, розрахунки витрат на реалізацію за рахунок коштів міського бюджету, співфінансування конкурсантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Проєкт може містити креслення (карти, схеми), фотографії, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації.

1.4. Проєкти за обсягом фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Кривого Рогу розподіляються за типами та групами відповідно до вимог Положення.

1.5. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту, автор проєкту.

1.6. Автор проєкту - інститут громадянського суспільства, благодійна організація або фізична особа, повнолітній дієздатний громадянин України, який зареєстрований і проживає на території міста, у тому числі внутрішньопереміщена особа, що здійснили заходи з розробки конкурсної пропозиції та подали її раді з проведення конкурсу, окрім осіб, у яких є реальний конфлікт інтересів.

1.7. Голосуючий - фізична особа, повнолітній дієздатний громадянин України, який зареєстрований і проживає на території міста, у тому числі внутрішньо переміщена особа, що підтверджується офіційними документами (паспорт, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), який віддав свій голос за проєкт в будь-якій формі (за допомогою електронної системи або проголосувавши у пунктах письмового голосування).

1.8. Конкурс – процес визначення проєктів-переможців. Терміни проходження конкурсу після закінчення строків подачі конкурсних заявок визначаються радою з проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет».

1.9. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Положенням про порядок проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку, реалізація яких, у разі перемоги, відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (частини бюджету міста).

1.10. Конкурсна пропозиція – це комплект документів, що готується та подається автором проєкту раді з проведення конкурсу згідно з вимогами, затвердженими Положенням.

1.11. Онлайн-голосування – процес визначення повнолітніми мешканцями міста проєктів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу за допомогою електронної системи.

1.12. Письмове голосування – процес визначення повнолітніми мешканцями міста, у тому числі внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у Кривому Розі, проєктів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу шляхом заповнення відповідного бланку голосування.

1.13. Результати голосування – підраховані голоси подані за кожен з проєктів відповідно до заповнених бланків голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у електронній системі.

1.14. Проєкти-переможці – проєкти, що визначені радою з проведення конкурсу переможцями відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбаченим міським бюджетом та розподіленим за розмірами фінансування відповідних груп проєктів.

1.15. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів-переможців.

1.16. Адміністрація Сайту – управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

 2. Загальні умови

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету (Бюджету участі).

2.6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

3. Конкурс

3.1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2. Для організації та проведення конкурсу створюється Рада з проведення конкурсу.

3.3. Рада з проведення конкурсу в діяльності керується чинним законодавством України, Положенням про порядок проведення конкурсу, затвердженого на відповідний рік.

3.4. Члени ради з проведення конкурсу виконують обов’язки на громадських засадах. До складу ради з проведення конкурсу входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та представники громадськості, депутатського корпусу, незалежні експерти тощо.

3.5. Організаційною формою роботи ради є засідання, що проводяться в разі необхідності й вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів її складу.

3.6. Повноваження ради з проведення конкурсу визначені Положенням про порядок проведення конкурсу:

- координує роботу та організаційно-технічні заходи щодо підготовки й проведення конкурсу;

- погоджує перелік пунктів для письмового голосування, виходячи з пропозицій виконкомів районних у місті рад, що сформовані з урахуванням технічних можливостей наявних приміщень та зручностей для мешканців;

- у разі потреби, залучає до проведення конкурсу експертів, фахівців відповідних установ та виконкому міської ради;

- здійснює заходи щодо проведення експертизи проєктів та підготовки відповідних висновків;

- на підставі експертизи проєкту ухвалює рішення про направлення проєктів на доопрацювання, допущення (недопущення) до участі у голосуванні;

- визначає терміни проходження конкурсу після закінчення строків подачі конкурсних заявок;

- має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої конкурсантами, до органів влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 4. Реєстрація

4.1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до виконкому міської ради.

4.2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються при реєстрації, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України, але не можуть бути передані третім особам.

4.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

4.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у наступних випадках:

- даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації;

- дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються;

- документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

5. Подання проєктів

5.1. Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.

5.2. Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.3. Автор повинен зібрати підписи підтвердження підтримки проєкту територіальною громадою міста Кривого Рогу та додати до проєкту список підписів.

5.4. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

5.5. Автор підтверджує, що інформація, надана у конкурсній пропозиції, не порушує прав третіх осіб.

5.6. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

6. Оцінка проєктів

    Рада з проведення конкурсу залишає за собою право відхилити проєкт на будь-якому етапі ( у деяких випадках повернути на доопрацювання) у разі:

- виявлення недостовірної інформації, наданої конкурсантом;

- надання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого терміну;

- надання конкурсної пропозиції не в повному обсязі  або невідповідності вимогам Положення;

- спрямованості проєкту на політичну, виборчу або релігійну діяльність;

- якщо автор проєкту не підпадає під категорії, зазначені в  Положенні;

- передбачення проєктом отримання заробітної плати, винагороди та/або інших компенсаційних виплат (окрім фінансування виконавців робіт, надавачів послуг);

- спрямованості проєкту на погашення боргових зобов'язань і матеріального збитку;

- передбачення проєктом витрат на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

- спрямованості проєкту на випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

- установлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів;

-  невідповідності проєкту вимогам Положення;

- наявності в конкурсанта заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та якщо на його рахунок накладено арешт;

- передбачення проєктами виконання заходів з придбання, утримання та ремонту майна, що не належить територіальній громаді міста Кривого Рогу (придбання необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), ремонт приміщень, будівель та іншого майна тощо);

- дублювання заходів, передбачених міськими програмами, що плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік.

 7. Голосування

7.1. Голосування відбувається протягом дванадцяти календарних днів таким чином:

- онлайн-голосування за проєкти шляхом  авторизації громадянина, який здійснює голосування, в електронній системі "Громадський проєкт" за допомогою єдиного цифрового підпису та/або через систему BankID;

- безпосереднє звернення до пунктів письмового голосування. Для письмового голосування обов’язкове пред’явлення особисто паспорта громадянина України. Для внутрішньопереміщених осіб обов’язкове пред’явлення особисто паспорта громадянина України та довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Голосування відбувається шляхом заповнення відповідного бланка голосування, завіреного штампом управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

7.2. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему не пізніше ніж через 5 робочих днів, після кінцевого терміну голосування.

7.3. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проєкт у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

8. Реалізація проєкту

8.1. На підставі протоколу засідання ради з проведення конкурсу щодо визначення переможця головний розпорядник коштів готує пропозиції до показників міського бюджету (з необхідними обґрунтуваннями, розрахунками та бюджетними запитами) за особистим підписом керівника, погоджені із заступниками міського голови та керуючою справами виконкому міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

8.2. Автори проєктів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією своїх проєктів.

8.3. У разі збільшення кошторису витрат, порівняно з поданим на конкурс, що пов'язано зі змінами в чинному законодавстві України, підвищенням мінімальної заробітної плати, курсу валют, розрахунку проєктно-кошторисної документації тощо, головний розпорядник коштів узгоджує з автором проєкту шляхи його реалізації (збільшення обсягу внеску конкурсанта та/або зменшення обсягу запланованого придбання товарів, виконання робіт та надання послуг за проєктом або залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України).

8.4. Фінансування проєктів-переможців здійснюється коштом міського бюджету, внеском конкурсанта в розмірах, передбачених Положенням, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Співфінансування за рахунок коштів з державного, обласного, міського та районних у місті бюджетів не допускається.

8.5. Усі операції з бюджетними коштами мають відповідати вимогам законодавства у сфері бюджетних відносин та проведення публічних закупівель.

8.6. Відкриття рахунків, реєстрація бюджетних зобов’язань (фінансових зобов’язань) та проведення платежів здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.7. Реалізація проєктів має відбуватися максимально прозоро та в рамках чинного законодавства України.

8.8. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

8.9. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

8.10. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пандемія, карантин тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.11. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.12. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи та/або міської громади без виплати компенсації.

8.13. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

 9. Інші умови

9.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації конкурсу «Громадський бюджет» (Бюджету участі), вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

9.2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

9.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

9.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та умовам цієї Згоди.

9.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Автор проєкту, Користувач системи підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Згоди і безумовно приймає їх.