Згода автора, користувача

Я, (автор (співавтор) проєкту, користувач електронної платформи "Громадський проєкт") надаю згоду на обробку персональних даних. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. Погоджуюсь з умовами участі та голосування, визначеними Положенням про порядок проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет", затвердженим рішенням виконкому Кріворізької міської ради на відповідний рік.

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт» (далі - «Сайт»)

1. Терміни та визначення

1.1. Електронна система «Громадський проєкт» (надалі – електронна система) – інформаційна система автоматизованого керування процесами громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв’язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо проєктів-переможців та стану їх реалізації.

1.2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Криворізької міської територіальної громади, обсяг якого визначається виходячи з бюджетних можливостей міста, що спрямовується на фінансування заходів, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених у проєктні пропозиції, що стали переможцями конкурсу.

1.3. Проєкт (проєктна заявка) – комплекс заходів, розроблених інститутом громадянського суспільства або автором проєкту, спрямованих на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу. Проєкт має відповідні обґрунтування, розрахунки витрат на реалізацію за рахунок коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади, співфінансування конкурсантів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Проєкт може містити креслення (карти, схеми), фотографії, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації.

1.4. Проєкти за обсягом фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) м. Кривого Рогу розподіляються за типами та групами відповідно до вимог Положення про порядок проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет", затвердженого рішенням виконкому Криворізької міської ради на відповідний рік (надалі - Положення).

1.5. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту, автор проєкту.

1.6. Автор проєкту - інститут громадянського суспільства, благодійна організація або фізична особа, повнолітній дієздатний громадянин України, який зареєстрований і проживає на території міста, у тому числі внутрішньопереміщена особа, які здійснили заходи з розробки конкурсної пропозиції та подали її раді з проведення конкурсу, окрім осіб, у яких є реальний конфлікт інтересів.

1.7. Голосуючий - фізична особа, повнолітній дієздатний громадянин України, який зареєстрований і проживає на території міста, у тому числі внутрішньо переміщена особа, що підтверджується офіційними документами (паспорт, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), який віддав свій голос за проєкт в будь-якій формі (за допомогою електронної системи або проголосувавши у пунктах письмового голосування).

1.8. Конкурс – процес визначення проєктів-переможців. Терміни проходження конкурсу після закінчення строків подачі конкурсних заявок визначаються радою з проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет».

1.9. Конкурсна пропозиція – це комплект документів, що готується та подається автором проєкту раді з проведення конкурсу згідно з вимогами, затвердженими Положенням.

1.10. Онлайн-голосування – процес визначення повнолітніми мешканцями міста проєктів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу за допомогою електронної системи.

1.11. Письмове голосування – процес визначення повнолітніми внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані у Кривому Розі, проєктів-переможців серед відібраних радою з проведення конкурсу шляхом заповнення відповідного бланку голосування.

1.12. Результати голосування – підраховані голоси подані за кожен з проєктів відповідно до заповнених бланків голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у електронній системі.

1.13. Проєкти-переможці – проєкти, що визначені радою з проведення конкурсу переможцями відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбаченим бюджетом Криворізької міської територіальної громадита розподіленим за розмірами фінансування відповідних груп проєктів.

1.16. Координатором конкурсу є управління економіки виконкому Криворізької міської ради (адміністратор сайту).

 2. Загальні умови

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету.

2.6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.


3. Конкурс3.1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2. Для організації та проведення конкурсу створюється Рада з проведення конкурсу.

3.3. Рада з проведення конкурсу в діяльності керується чинним законодавством України, Положенням.

3.4. Члени ради з проведення конкурсу виконують обов’язки на громадських засадах. До складу ради з проведення конкурсу входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу, незалежні експерти тощо.

3.5. Організаційною формою роботи ради є засідання, що проводяться в разі необхідності й вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів її складу.

3.6. Повноваження ради з проведення конкурсу визначені Положенням.4. Реєстрація


4.1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних управлінню економіки виконкому Криворізької міської ради.

4.2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються при реєстрації, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України, але не можуть бути передані третім особам.

4.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

5. Подання проєктів

5.1. Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту.

5.2. Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.3. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

5.4. Автор підтверджує, що інформація, надана у конкурсній пропозиції, не порушує прав третіх осіб.

5.5. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.


 6. Голосування

6.1. Голосування за проєкти відбувається  відповідно до умов визначених Положенням.

6.2. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему не пізніше ніж через 5 робочих днів, після кінцевого терміну голосування.

6.3. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7. Реалізація проєкту

7.1. На підставі протоколу засідання ради з проведення конкурсу щодо визначення переможця головний розпорядник коштів готує пропозиції до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на відповідний рік (з необхідними обґрунтуваннями, розрахунками та бюджетними запитами).

7.2. Автори проєктів-переможців  під час реалізації своїх проєктів можуть виступати як консультанти.

7.3. Реалізація проєктів має відбуватися максимально прозоро та в рамках чинного законодавства України.

7.4. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

7.5. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи та/або міської громади без виплати компенсації.

7.6. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

 8. Інші умови

8.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації конкурсу «Громадський бюджет», вирішуються відповідно до чинного законодавства.

8.2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

8.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

8.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та умовам цієї Згоди.

8.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Автор проєкту, Користувач системи підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Згоди і безумовно приймає їх.