Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Перегляд проекту

Створення центру з музикотерапії як складової забезпечення оздоровчо-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку (автор проекту - Рожченко Марія Юріївна)

Автор проекту - Рожченко Марія Юріївна.

 

      Назва проекту - Створення центру з музикотерапії як складової забезпечення оздоровчо-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

      В умовах сучасного розвитку суспільства особливої актуальності набуває одне з головних завдань національної освіти – “збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я підростаючого покоління ” Закон України «Про дошкільну освіту».

     У нинішньому світі, що стрімко розвивається та змінюється, постійно переживаючи соціальні та природні катаклізми, першочергової уваги потребує піклування про здоров’я маленьких дітей. Адже всі негаразди сьогодення можуть негативно відбитися на їхньому житті і призвести до невиправних наслідків у майбутньому. Сучасні діти перенасичені негативною інформацією, позбавлені теплого спілкування з дорослими та однолітками. Багато з них просто не можуть витримати нервово-психічних навантажень удома та в дитячому садку. Нерідко дитяча нервова система не встигає адаптуватися до шаленого темпу і ритму нашого життя. Звідси – неспокій, нервовість, гіперактивність, погіршення продуктивної діяльності, виникнення психосоматичних хвороби. Сьогодні, як ніколи, особливої актуальності набувають заходи зі створення нових ефективних методів реабілітації та профілактики, нетрадиційних підходів, що підвищують резервні можливості організму дитини. Тобто, очевидною постає необхідність упровадження в навчально-виховний процес нових здоров’я-підтримувальних технологій, серед яких заслуговує на увагу нова галузь психолого-педагогічного напряму під назвою “музикотерапія”- “зцілення музикою”. Отже створення умов для використання в освітньому процесі сучасного дошкільного  навчального закладу у роботі зі здоровими дітьми (задля гармонізації емоційно-психофізіологічних станів та підсилення розвитку їх музикальності), а також з дітьми, які мають незначні емоційно-психологічні розлади (з метою усунення неврозів, страхів, комплексів, проблемної поведінки, внутрішніх конфліктів тощо) є найбільш необхідною потребою.

 

     В межах проекту плануються наступні ключові види діяльності:

1.Створення музичного предметно-розвивального середовища з урахуванням здоров'язбережувальної моделі організації музично-оздоровчої роботи.

2. Реабілітація та виховання дитини, яка має психофізичні  порушення.

3.Профілактика захворювань опорно-рухового апарату, органів дихання, простудних захворювань.

4.Сприяння просвіті батьків та педагогів.

 

    Результати реалізації:

  Створення центру з музикотерапії як складової забезпечення оздоровчо-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку дозволить:

-  створити умови  з музикотерапії, як доповнення знаннєвої та особистісно-ціннісної орієнтації організації педагогічного процесу, спрямованого на мобілізацію інтелектуальних, емоційних, рухових, мовленнєвих та інших функціональних можливостей організму дитини;

-  забезпечити оздоровчо-освітню роботу з дітьми дошкільного віку;

- нормалізувати емоційний стан дитячої особистості та розвиток емоційно-почуттєвої сфери;

- гармонізувати психофізіологічний стан дитячої особистості та підсилити ефект позитивного впливу на  розвиток емоційно-образної уяви;

- інтегрувати музичне виховання з процесом збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дошкільників.

 

    Обсяг коштів та джерела фінансування:

  Фінансування проекту планується за рахунок коштів конкурсу «Громадський бюджет» - 161 993 грн.07 коп., а також за рахунок власного внеску - 17 999 грн.23 коп. Загальний бюджет проекту -179 992 грн.30 коп.


Місце реалізації проекту - Довгинцівський район. 


© 2009—2017, Виконком Криворізької міської ради