Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Перегляд проекту

Комплексне впровадження енергозберігаючих заходів у комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі №88 (автор проекту - Худолей Тетяна Геннадіївна)

Автор проекту - Худолей Тетяна Геннадіївна.

 

  Назва проекту - "Комплексне впровадження енергозберігаючих заходів у комунальному комбінованому дошкільному навчальному  закладі №88 м. Кривий Ріг, б. Кірова, 23 - реконструкція."

 

  На теперішній час питання ресурсозбереження з популярних гасел поступово перетворюються на необхідність. Брак коштів та об’єму видобутку власного  природного газу в періоди сильного зниження температури, глобальний характер боротьби з викидами парникових газів ставлять людство перед необхідністю кардинально змінювати ставлення до енергоефективності.

 

    Безпосередньо в Кривому Розі виконання заходів з підвищення енергоефективності вже довело можливість забезпечувати значну економію енергії та скорочення викидів парникових газів. Незважаючи на певні досягнення у сфері енергоефективності, значний економічно доцільний потенціал енергоефективності все ще залишається незадіяним.

   Обсяги споживання енергії бюджетними закладами міста примушують до постійних пошуків нових методів і технологій, що дозволяли б ефективно використовувати енергію.

   Крім того, для досягнення максимальних результатів у підтримці здоров’я дітей, забезпечення комфортних умов перебування дітей у дошкільному навчальному закладі унеможливлюється з причин:

- невідповідності теплотехнічних показників будівлі сучасним вимогам;

- морально застарілої та гідравлічно-розбалансованої системи опалення (в частині групових приміщень температура від  130 С до180С, в інших – до 300С).

 

   Зважаючи на вищевикладене, розроблено проект, метою якого є комплексне впровадження сучасних інноваційних енергозберігаючих технологій у комунальному комбінованому дошкільному навчальному закладі №88, що дозволить зменшити споживання паливно-енергетичних та природних ресурсів, підвищити комфорт перебування в закладі, підняти рівень обізнаності молоді в питаннях енергоощадності й збереження довкілля.

   Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми полягають у тому, що реалізація проекту наддасть змогу наочно продемонструвати зростаючому поколінню переваги ощадливого стилю життя, позитивний досвід якого мультиплікаційним ефектом розійдеться по сім’ях, де вони виховуються. Крім того, місто продемонструє потенційним інвесторам, що піклується про майбутнє та робить внутрішні інвестиції, готуючи підґрунтя для залучення в економіку міста зовнішніх інвестицій. Реалізація енерго-, екологоохоронних заходів містом-підписантом Угоди мерів "За сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні" також формує позитивний імідж міста не тільки на обласному та державному, але й на європейському рівнях.

 

 В межах проекту плануються наступні ключові заходи:

- утеплення технічних підпіль;

- реконструкція внутрішніх систем опалення;

- модернізація системи вентиляції;

- встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту на тепловому вводі будівлі.

 

    Результати реалізації:

  Наявність вітчизняних висококваліфікованих фахівців у проектних організаціях, виробників відповідного обладнання, спеціалістів-теплотехніків та сучасний досвід упровадження зазначеної техніки і технологій свідчать про належні можливості для практичного виконання запропонованого проекту.

  Заходи проекту відповідають загальнодержавним нормативно-правовим і директивним документам, що стосуються енергетичної політики, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозабезпечення, упровадження на місцевому рівні альтернативних джерел енергії. Запровадження заходів проекту надасть можливість  забезпечити:

   - зменшення споживання електричної, теплової енергії;

   -заощадження коштів міського та державного бюджетів;

 -ознайомлення керівників бюджетних закладів та молоді міста з інноваційними технологіями з енергозбереження;

  -наявне пропагування позитивного ставлення до ресурсозбереження серед широких верств населення;

  -поширення мультиплікаційного ефекту в бюджетній сфері міста;

  -підвищення комфорту перебування у комунальному закладі.

  Після впровадження проекту очікується економія  енергетичних ресурсів орієнтовно до 40%. Крім того, упровадження проекту веде до скорочення видатків міського бюджету на енергоносії, що дозволить заощаджені кошти направити на інші соціальні потреби.

 

Обсяг коштів та джерела фінансування:

  Фінансування проекту планується за рахунок коштів конкурсу «Громадський бюджет» - 446 670  грн., а також за рахунок власного внеску - 49 630 грн.  Загальний бюджет проекту - 496 300  грн.

 

Місце реалізації проекту - Довгинцівський район.

 

 


© 2009—2017, Виконком Криворізької міської ради